Riksdagsskrivelse 2022/23:255

Riksdagsskrivelse 2022/23:255

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF

Riksdagsskrivelse
2022/23:255

Regeringen

Finansdepartementet[1]

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU30 Årsredovisning för staten 2022 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

[1] Riksdagsskrivelse 2022/23:256 till Riksrevisionen

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.