Protokoll 2022/23:129 Onsdagen den 21 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:129

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 31 maj justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2022/23:401
Till riksdagen
Interpellation 2022/23:401 Vab för diabete

sföräldrar
av Åsa Eriksson (S)
Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 31 augusti 2023.
Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.
Stockholm den 19 juni 2023
Socialdepartementet
Anna Tenje (M)
Enligt uppdrag
Andreas Krantz
Expeditionschef

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till miljö- och jordbruksutskottet:
RiR 2023:13 Reduktionsplikten – risker för genomförande och effektivitet

§ 4  Ärenden

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.