Jakt och viltvård

Motion 2020/21:2804 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:2804

av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Jakt och viltvård

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Decentralisera viltförvaltningen

Uppdatera bilagorna till art- och habitatdirektivet

Minska rovdjursangreppen på tama djur och hundar

Utöka jakten på vissa arter

Samarbete och förvaltning av den skandinaviska vargstammen

Hejda vildsvinen

Förenkla reglerna för vapenhantering

Nej till överimplementering av EU:s vapendirektiv

Erkänn EU:s vapenpass fullt ut

Bevara mindre jaktaffärer

Inrätta en jakt- och viltvårdsmyndighet

Återställ balansen i viltförvaltningsdelegationerna

Trafikskadat vilt

Rennäringslagen

Förläng tiden för Jägareförbundets uppdrag

Viltvårdsfonden ska inte finansiera jaktfientliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)