En utvecklad sjukvård och omsorg i hela landet

Motion 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2020/21:2953

av Sofia Nilsson m.fl. (C)

En utvecklad sjukvård och omsorg i hela landet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka patienters rättigheter i patientlagen för att ge patienter rätt att välja slutenvård på en valfri klinik i landet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga patientens rättigheter i hälso- och sjukvårdslagen för att säkerställa att patienten, då en remiss ska tas fram, ges information om det aktuella väntetidsläget på samtliga kliniker som erbjuder patientens behandling eller åtgärd och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla den nationella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (67)
Behandlas i betänkande (16)