Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2020/21:AU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 december 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU5)

Riksdagen sa nej till ett nittiotal förslag i motioner om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen från den allmänna motionstiden 2020. Motionerna handlar till exempel om omställning och kompetensutveckling, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 62

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-08
Justering: 2020-12-10
Trycklov: 2020-12-10
Reservationer: 21
Betänkande 2020/21:AU5

Alla beredningar i utskottet

2020-10-22, 2020-12-08

Nej till motioner om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett nittiotal förslag i motioner om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen från den allmänna motionstiden 2020. Motionerna handlar till exempel om omställning och kompetensutveckling, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-12-15
Debatt i kammaren: 2020-12-16
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:AU5, Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Debatt om förslag 2020/21:AU5

Webb-tv: Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-12-16
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 1, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Fler vägar till jobb

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:476 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2,

   2020/21:1703 av Mikael Damsgaard (M) yrkande 3,

   2020/21:2188 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 6,

   2020/21:2467 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

   2020/21:2810 av Lars Beckman (M),

   2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 9,

   2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 2,

   2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 11,

   2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 5 och

   2020/21:3588 av Gulan Avci m.fl. (L).
   • Reservation 1 (M)
   • Reservation 2 (L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (L)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M001159
   SD100052
   C50026
   V40023
   KD30019
   L03016
   MP30013
   -1001
   Totalt42311293
   Ledamöternas röster
  2. Omställning och kompetensutveckling

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:653 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 11,

   2020/21:663 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 7,

   2020/21:845 av Patrik Engström m.fl. (S),

   2020/21:2191 av Sultan Kayhan (S) yrkande 3,

   2020/21:3284 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 6,

   2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 1,

   2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3,

   2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 2 och 7,

   2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3 och

   2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 11.
   • Reservation 3 (M)
   • Reservation 4 (SD)
   • Reservation 5 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M001159
   SD010052
   C50026
   V40023
   KD00319
   L30016
   MP30013
   -1001
   Totalt321014293
   Ledamöternas röster
  3. Arbetsförmedlingen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:653 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 1,

   2020/21:1112 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

   2020/21:1858 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),

   2020/21:2005 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

   2020/21:2188 av Josefin Malmqvist (M) yrkandena 1, 2, 4 och 7,

   2020/21:2428 av Abraham Halef (S),

   2020/21:3345 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 1,

   2020/21:3371 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 12 och 13 samt

   2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 8.
   • Reservation 6 (M)
   • Reservation 7 (SD)
   • Reservation 8 (KD)
  4. Arbetsmarknadspolitiska program och insatser m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:42 av Martina Johansson (C),

   2020/21:431 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 10, 12 och 13,

   2020/21:621 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 3,

   2020/21:653 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 9,

   2020/21:747 av Hans Hoff m.fl. (S),

   2020/21:815 av Magnus Manhammar (S) yrkande 2,

   2020/21:816 av Magnus Manhammar (S),

   2020/21:2188 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 5,

   2020/21:2701 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) yrkande 6,

   2020/21:2736 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) yrkande 4,

   2020/21:2813 av Lars Beckman (M),

   2020/21:3098 av Ann-Sofie Lifvenhage m.fl. (M, KD),

   2020/21:3144 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 3,

   2020/21:3284 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 1,

   2020/21:3371 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 14,

   2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 25 och

   2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 10.
   • Reservation 9 (M)
   • Reservation 10 (SD)
   • Reservation 11 (V)
   • Reservation 12 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M001159
   SD001052
   C50026
   V04023
   KD00319
   L30016
   MP30013
   -0101
   Totalt27524293
   Ledamöternas röster
  5. Särskilt om insatser för personer med funktionsnedsättning

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:421 av Per Lodenius (C),

   2020/21:1436 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S),

   2020/21:1437 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S),

   2020/21:1887 av Joakim Järrebring (S),

   2020/21:2018 av Alexandra Völker (S) yrkandena 1-3,

   2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 24-27,

   2020/21:2655 av Helena Bouveng (M),

   2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 46,

   2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 31,

   2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 21,

   2020/21:3372 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 8 och 9 samt

   2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 16-18.
   • Reservation 13 (M)
   • Reservation 14 (SD)
   • Reservation 15 (C)
   • Reservation 16 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M001159
   SD001052
   C05026
   V40023
   KD00319
   L30016
   MP30013
   -1001
   Totalt27524293
   Ledamöternas röster
  6. Arbetslöshetsförsäkringen

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:302 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 1,

   2020/21:415 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 7,

   2020/21:601 av Josef Fransson (SD) yrkande 16,

   2020/21:621 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2,

   2020/21:653 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 4,

   2020/21:1092 av Edward Riedl (M),

   2020/21:1815 av Elin Lundgren (S) yrkande 2,

   2020/21:1886 av Joakim Järrebring (S),

   2020/21:1960 av Lotta Finstorp (M),

   2020/21:2155 av Rikard Larsson m.fl. (S),

   2020/21:2450 av Teresa Carvalho (S),

   2020/21:2875 av Lars Beckman (M),

   2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 14,

   2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 20,

   2020/21:3554 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkandena 1 och 2 samt

   2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 8.
   • Reservation 17 (M)
   • Reservation 18 (SD)
   • Reservation 19 (V)
   • Reservation 20 (KD)
   • Reservation 21 (L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 17 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M011059
   SD001052
   C50026
   V10323
   KD00319
   L00316
   MP30013
   -0011
   Totalt251120293
   Ledamöternas röster