En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar bostadspolitik

Motion 2020/21:3055 av Emma Hult m.fl. (MP)

av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen

2020/21:3055

av Emma Hult m.fl. (MP)

En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar bostadspolitik

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga bort bostadsbristen för studenter och möjliggöra nya former av hyreskontrakt och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla boendeformerna för äldre och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en struktur för byggande och planering bör införas som innebär att behovet av bostäder för alla mäts och fördelas på regional nivå och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hur det statliga investeringsstödet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (42)