Emma Berginger (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns södra, plats 224
Titel
Fil.kand.
Född år
1986
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Försvarsutskottet

Ledamot

Utrikesutskottet

Suppleant

Trafikutskottet

Suppleant

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot

Krigsdelegationen

Ledamot

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2023-04-08 – 2026-09-21
Ledig
2023-03-04 – 2023-04-07
Ordinarie
2023-02-26 – 2023-03-03
Ledig
2023-01-12 – 2023-02-25
Ordinarie
2022-05-20 – 2023-01-11
Ledig
2021-09-20 – 2022-05-19
Ordinarie
2018-09-24 – 2021-09-19

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21

Skatteutskottet

Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2019-02-07 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2024-05-23 – 2024-06-18
Deputerad
2022-10-20 – 2022-12-21

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2023-04-11 – 2024-10-31
Ledamot
2022-10-11 – 2023-02-03

Krigsdelegationen

Ledamot
2024-02-15 –

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2024-04-10 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Utbildning

Gymnasieskola, Folkungaskolan, Linköping, 02–05. Framnäs folkhögskola, musiklinjen, Öjebyn, 05–06. Universitetsutbildning Lunds universitet och Malmö högskola, 06–11.

Anställningar

Kontorsassistent, A:son Ekonomikonsult 02–05. Vårdbiträde, Malmö kommun 06–07 . Projektanställning, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö –09 .

Kommunala uppdrag

Ersättare, barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun, –05. Ersättare och ledamot, barn- och skolnämnd Lund Öster, Lunds kommun, 06–10. Ersättare Lunds kommunala handikappråd 06–10. Partiföreträdare, Lunds kommun, 10–14. Ledamot byggnadsnämnden, Lunds kommun, 10–14. Ledamot, kommunstyrelsen, Lunds kommun 10–14. Ledamot, kommunstyrelsens arbetsutskott 10–14. Kommunfullmäktig, Lunds kommun 10–14. Ledamot Kommunförbundet Skånes styrelse, 11–15. Kommunalråd, Lunds kommun, 14–18. Vice ordförande kommunstyrelsen, Lunds kommun, 14–18. Vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, 14–18. Ersättare kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, 14–18. Ordförande tekniska nämnden, Lunds kommun, 14–18. Ordförande VA Syds ägarnämnd Lund, 14–18. Ledamot i SKLs programberedning för klimatfrågor 15–17.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Kassör Grön Ungdom Östergötland, 04–05. Sammankallande Grön Ungdom Linköping, 04–05. Ledamot Grön Ungdoms förbundsstyrelse, 06–09. Förbundskassör Grön Ungdom, 07–09. Ledamot i LundaEkonomernas Etikgrupp, 09–10. Ledamot ledningsgruppen/styrelsen Miljöpartiet i Lund, 07–08 och 11–14. Styrelseledamot Miljöpartiet i Skåne, 13–15.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18–. Ledamot trafikutskottet 18–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Suppleant skatteutskottet 18–22, civilutskottet 19–22, utrikesutskottet 22– och trafikutskottet 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 22– och krigsdelegationen 24–.

Föräldrar

Maskinmekanikern och skogsägaren Magnus Berginger och auktoriserade lönekonsulten Merja Berginger, f. Pietilä.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter