Levande landsbygd

Motion 2021/22:2451 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:2451

av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Levande landsbygd

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Näringsliv och företagande

Generellt goda villkor för företagande i hela landet

Främjandeuppdrag om ökat landsbygdsperspektiv

Öppna upp för gårdsförsäljning och förenkla reglerna

Förenkla reglerna ytterligare för småskaliga slakterier

Besöksnäringarnas och turismens betydelse

Förutsättningar för gruvnäringen

Effektivare tillståndsprövning

Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma

Bo och bygga

Regellättnader för byggande, strandskydd och riksintressen

Bred utredning om bostadsbyggande på landsbygden

Kommersiell service, samhällsservice och utbildning

Tillräckligt stöd för kommersiell service
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)
Behandlas i betänkande (27)