Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:3124

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Tabeller

Nyanlända invandrares etablering

Ankomsten till Sverige

Asylprogram

Arbete och sysselsättning under asylansökningstiden

Eget boende (EBO)

Hälsoundersökningar

Efter asylbeskedet

Förbättra etableringsuppdraget

Etableringsersättning

Sfi med yrkesutbildning

Validering av akademiska kunskaper

Diskriminering

Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

Jämställdhet

Lägg ner Jämställdhetsmyndigheten

Våld i nära relationer och hedersförtryck

NCK

Länsstyrelsen i Östergötland

Forced marriage unit

Hedersförtryck

Könsstympning

Delegation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (28)