Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU14)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 som rör vuxenutbildning. Motionerna handlar bland annat om hur vuxenutbildningen bör organiseras, validering och svenska för invandrare (sfi).

Riksdagen sa nej till motionerna bland annat på grund av de bestämmelser som gäller inom området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-10
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-02
Reservationer 12
Betänkande 2019/20:UbU14

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 som rör vuxenutbildning. Motionerna handlar bland annat om hur vuxenutbildningen bör organiseras, validering och svenska för invandrare (sfi).

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna bland annat på grund av de bestämmelser som gäller inom området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-22
Debatt i kammaren: 2020-04-23
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Organisation av och utbud inom vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 64,

2019/20:621 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 11,

2019/20:1746 av Kerstin Lundgren (C),

2019/20:1843 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

2019/20:2309 av Eva Lindh m.fl. (S),

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 40.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 15 0 0 85
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 35 4 15 295


2. Yrkeshögskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:138 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 37.

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)

3. Validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1647 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) och

2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294


4. Svenska för invandrare (sfi)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:621 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 12,

2019/20:1147 av Lars Beckman (M),

2019/20:1497 av Lotta Olsson (M),

2019/20:1503 av Lotta Olsson (M),

2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2019/20:3093 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 9,

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 30,

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 43,

2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 6 och

2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) yrkande 3.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 22 11 22 294


5. Ny utbildningsform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 20.

Reservation 12 (V)

6. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.