Torsdag den 23 april 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-04-23

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 23 april 2020

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Finansutskottets betänkande FiU33

 

 

 

Ett nytt konto- och värdefackssystem

 

 

 

1

Fredrik Olovsson (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.04

0.04

13

Finansutskottets betänkande FiU39

 

 

 

Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet

 

 

 

1

Lars Thomsson (C)

8

 

 

2

Håkan Svenneling (V)

4

 

 

3

Fredrik Olovsson (S)

5

 

 

4

Jan Ericson (M)

8

 

 

5

Charlotte Quensel (SD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.31

0.35

14

Civilutskottets betänkande CU12

 

 

 

Ersättningsrätt och insolvensrätt

 

 

 

1

Michael Rubbestad (SD)

5

 

 

2

Martina Johansson (C)

6

 

 

3

Jon Thorbjörnson (V)

6

 

 

4

Larry Söder (KD)

6

 

 

5

Leif Nysmed (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.29

1.04

15

Utrikesutskottets betänkande UU9

 

 

 

Nedrustningsfrågor

 

 

 

1

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

2

Pyry Niemi (S)

8

 

 

3

Hans Wallmark (M)

8

 

 

4

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

5

Robert Halef (KD)

8

 

 

6

Fredrik Malm (L)

8

 

 

7

Janine Alm Ericson (MP)

6

 

 

8

Pål Jonson (M)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.58

2.02

16

Utrikesutskottets betänkande UU12

 

 

 

Interparlamentariska unionen (IPU)

 

 

 

1

Teres Lindberg (S)

8

 

 

2

Cecilia Widegren (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.16

2.18

17

Utbildningsutskottets betänkande UbU14

 

 

 

Vuxenutbildning

 

 

 

1

Maria Stockhaus (M)

8

 

 

2

Robert Stenkvist (SD)

6

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

4

Daniel Riazat (V)

8

 

 

5

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

6

Caroline Helmersson Olsson (S)

6

 

 

7

Maria Nilsson (L)

6

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.54

3.12

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 12 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.