Politik för konstnärers villkor

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 maj 2021

Nästa händelse: Justering 6 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-04-22
Justering: 2021-05-06
Trycklov: 2021-05-12
Betänkande 2020/21:KrU9
3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-19
Debatt i kammaren: 2021-05-20
4

Beslut

Beslut: 2021-05-20