Protokoll 2020/21:127 Onsdagen den 26 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:127

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 4 och 5 maj justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2020/21:

745
Till riksdagen
Interpellation 2020/21:745 Entreprenadberg och tunnelbanans utbyggnad
av Camilla Brodin (KD)
Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 2 september. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.
Stockholm den 25 maj 2021
Miljödepartementet
Per Bolund (MP)
Enligt uppdrag
Egon Abresparr
Expeditionschef
Interpellation 2020/21:760
Till riksdagen
Interpellation 2020/21:760 Åtgärder mot cykelstölder
av Mikael Damsgaard (M)
Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.
Skälet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.