Norden

Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2017

Beslut

Sveriges arbete i Nordiska rådet har behandlats (UU3)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om det nordiska samarbetet 2016 samt Sveriges delegation i Nordiska rådets redogörelse för arbetet under 2016. Utrikesutskottet konstaterar att det nordiska samarbetet vilar på en djup folklig förankring och flera samarbetsområden. Med tanke på de ökade nationalistiska och protektionistiska strömningarna är det allt mer viktigt att värna om ett starkt, öppet och värdegrundsbaserat nordiskt samarbete. 2018 tar Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och då blir det nordiska samarbetet än mer aktuellt. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2016/17:90 och redogörelse 2016/17:NR1 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 16 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-05-11
Justering: 2017-05-18
Trycklov: 2017-05-22
Reservationer 10
Betänkande 2016/17:UU3

Alla beredningar i utskottet

2017-05-11, 2017-05-04, 2017-04-20

Sveriges arbete i Nordiska rådet har behandlats (UU3)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om det nordiska samarbetet 2016 samt Sveriges delegation i Nordiska rådets redogörelse för arbetet under 2016. Utrikesutskottet konstaterar att det nordiska samarbetet vilar på en djup folklig förankring och flera samarbetsområden. Med tanke på de ökade nationalistiska och protektionistiska strömningarna är det allt mer viktigt att värna om ett starkt, öppet och värdegrundsbaserat nordiskt samarbete. 2018 tar Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och då blir det nordiska samarbetet än mer aktuellt. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-31
Debatt i kammaren: 2017-06-01
4

Beslut

Beslut: 2017-06-01
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det nordiska samarbetet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 14-16,

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 12.1,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 24 och

2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 2-10.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 2 9
M 0 0 74 9
SD 0 40 0 7
MP 19 0 1 5
C 17 0 0 5
V 0 0 17 4
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 1 0 2
Totalt 155 41 109 44


2. Gränshinderarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2027 av Kristina Yngwe (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 20,

2016/17:2589 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C),

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 23 och

2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)

3. Nordiskt samarbete inom hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 8 (KD)

4. Nordiskt samarbete inom försvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 12.2 och

2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 11 och 12.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 74 0 9
SD 0 0 40 7
MP 20 0 0 5
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 1 2
Totalt 190 74 41 44


5. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

6. Skrivelsen och redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:90 och redogörelse 2016/17:NR1 till handlingarna.