Torsdag den 1 juni 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:118

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:118

Torsdagen den 1 juni 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 11 maj

 

 

Avsägelse

 

2

Anders Forsberg (SD) som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2016/17:FPM87 Kommissionens handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet KOM(2017) 198

MJU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkande

 

4

Bet. 2016/17:UU3 Norden

10 res. (M, SD, V, KD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

5

Bet. 2016/17:SfU24 Vissa socialförsäkringsfrågor

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2016/17:TU16 Cykelfrågor

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

7

Bet. 2016/17:TU17 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

15 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

8

Frågor besvaras av:
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Utrikesminister Margot Wallström (S)
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.