Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Justering 27 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-01-20, 2021-12-02