Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 februari 2022

Beslut

Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare ska införas (JuU11)

Ljuddämpare ska inte längre jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att den som har rätt att inneha ett skjutvapen inte längre behöver ansöka om ett separat tillstånd för ljuddämpare som passar till vapnet. Anledningen till förslaget är minskad administration för legala vapenägare så som jägare och sportskyttar.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Riksdagen riktar också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen. I korthet handlar det om en mer långtgående möjlighet för vapenägare att inneha ljuddämpare jämfört med regeringens förslag.

Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. I betänkandet finns vidare ett motivuttalande av utskottet. Riksdagen bifaller delvis två motionsyrkanden och gör ett tillkännagivande om att den som gör sig av med ett vapen bör ha rätt att behålla tillhörande ljuddämpare. Riksdagen avslår övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-02, 2022-01-20, 2022-01-27

Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare ska införas (JuU11)

Ljuddämpare ska inte längre jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att den som har rätt att inneha ett skjutvapen inte längre behöver ansöka om ett separat tillstånd för ljuddämpare som passar till vapnet. Anledningen till förslaget är minskad administration för legala vapenägare så som jägare och sportskyttar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen. I korthet handlar det om en mer långtgående möjlighet för vapenägare att inneha ljuddämpare jämfört med regeringens förslag.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.