Riksdagsskrivelse 2021/22:148

Riksdagsskrivelse 2021/22:148

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:148

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU11 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 februari 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz   

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.