Protokoll 2021/22:68 Torsdagen den 17 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:68

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 27 januari justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2021/22:18 för tisdagen den 15 februari från trafikutskottet och

prot. 2021/22:34 för tisdagen den 15 februari från socialutskottet.

Riksrevisionens rapport om att
komma till Sverige
som anhörig

§ 3  Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU8

Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig (skr. 2021/22:29)

föredrogs.

Anf.  1  MARIA MALMER STENERGARD (M):

Fru talman! Krigsförbrytare går omkring på svenska gator. Det säger

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.