Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 mars 2021

Nästa händelse: Justering 18 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-03-04
Justering: 2021-03-18
Trycklov: 2021-03-22
Betänkande 2020/21:KrU4
3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-24
Debatt i kammaren: 2021-03-25
4

Beslut

Beslut: 2021-03-25