Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2016

Beslut

Regeringen bedömer att de svenska klimat- och energimålen till 2020 kommer att uppnås (MJU20)

Regeringen har lämnat en skrivelse om en uppföljning av de klimat- och energipolitiska målen till 2020. Regeringens bedömning är att etappmålet för utsläpp av växthusgaser kommer att uppnås. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska ha minskat med 40 procent jämfört med 1990. Regeringen bedömer även att målen för andelen förnybar energianvändning kommer att nås, samt även målet om energieffektivisering.

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat skrivelsen samt två följdmotioner. Utskottet säger nej till följdmotionerna och är inte berett att föreslå åtgärder. Detta med hänsyn till att arbete pågår och den korta tid som är kvar till 2020.

Utskottet har även behandlat motionsyrkanden om internationella klimatmål, bördefördelning, flexibla mekanismer, EU:s ramverk 2030, EU:s utsläppshandelssystem, Sveriges klimat- och energimål, styrmedel och klimatanpassning. Utskottet säger nej till dessa motionsyrkanden. Utskottet hänvisar till regeringens bedömningar i skrivelsen och att arbete redan pågår.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-19
Justering: 2016-06-09
Trycklov: 2016-06-14
Reservationer 36
bet 2015/16:MJU20

Alla beredningar i utskottet

2016-05-19, 2016-05-17

Regeringen bedömer att de svenska klimat- och energimålen till 2020 kommer att uppnås (MJU20)

Regeringen har lämnat en skrivelse om en uppföljning av de klimat- och energipolitiska målen till 2020. Regeringens bedömning är att etappmålet för utsläpp av växthusgaser kommer att uppnås. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska ha minskat med 40 procent jämfört med 1990. Regeringen bedömer även att målen för andelen förnybar energianvändning kommer att nås, samt även målet om energieffektivisering.Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat skrivelsen samt två följdmotioner. Utskottet säger nej till följdmotionerna och är inte berett att föreslå åtgärder. Detta med hänsyn till att arbete pågår och den korta tid som är kvar till 2020.

Utskottet har även behandlat motionsyrkanden om internationella klimatmål, bördefördelning, flexibla mekanismer, EU:s ramverk 2030, EU:s utsläppshandelssystem, Sveriges klimat- och energimål, styrmedel och klimatanpassning. Utskottet säger nej till dessa motionsyrkanden. Utskottet hänvisar till regeringens bedömningar i skrivelsen och att arbete redan pågår.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-17
Debatt i kammaren: 2016-06-20
4

Beslut

Beslut: 2016-06-21
22 förslagspunkter, 16 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Klimat- och energimålen till 2020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:187 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 och

2015/16:3321 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 7
SD 1 39 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 255 39 20 35


2. Målen för de internationella klimatförhandlingarna inom ramen för FN

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:187 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 5 och 9,

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkandena 1 och 5,

2015/16:1935 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:2542 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1, 6 och 13,

2015/16:2601 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 32.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

3. Påverkan i de internationella klimatförhandlingarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 4 och

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 33.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

4. Flexibla mekanismer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 2 och

2015/16:2601 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

5. Främjandet av klimatinvesteringar i andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 4.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

6. Andra globala initiativ för att minska klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2601 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 11 (M)

7. EU:s ramverk till 2030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:187 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 3,

2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 4 och

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 12 (M, C, L, KD)
Reservation 13 (V)

8. EU:s långsiktiga klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1935 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2015/16:2542 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 5 och 14.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 76 0 0 8
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 260 40 14 35


9. Reformering av EU:s utsläppshandelssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:187 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8 och

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 6-9.

Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 21 0 1
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 274 21 20 34


10. Länkning med andra utsläppshandelssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 5 i denna del,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 10 och

2015/16:2601 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 7 i denna del.

Reservation 18 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 77 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 217 98 0 34


11. Utvidgning till andra sektorer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1935 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 6 och 12,

2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 5 i denna del,

2015/16:2601 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 7 i denna del och

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 30 och 31.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (KD)

12. Sveriges framtida klimatmål m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:187 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

2015/16:852 av Sara Karlsson (S),

2015/16:1585 av Magda Rasmusson m.fl. (MP),

2015/16:2542 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 3 och

2015/16:3321 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)
Reservation 23 (KD)

13. Uppfyllelse av klimatmålet för 2020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3322 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) i denna del.

Reservation 24 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 77 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 21 0 1
V 19 1 0 1
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 186 129 0 34


14. Styrmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1,

2015/16:2542 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4 och

2015/16:2601 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 5 och 6.

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 0 77 7
SD 0 0 40 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 19 0 1 1
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 181 16 118 34


15. Utfasning av fossila subventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2601 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 28 (M, V)

16. Förnybar energi totalt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1073 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 3,

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 29 och

2015/16:3322 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) i denna del.

Reservation 29 (M, C, L, KD)
Reservation 30 (SD)

17. Förnybar energi i transportsektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3322 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) i denna del.

Reservation 31 (M, C, L, KD)

18. Kvotplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 32 (C)

19. Klimatanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2542 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 15 och

2015/16:3322 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) i denna del.

Reservation 33 (M, C, L, KD)
Reservation 34 (SD)

20. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:354 av Hanna Westerén (S),

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 15 och

2015/16:2607 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 35 (M)
Reservation 36 (C)

21. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:87 till handlingarna.

22. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.