Lars Tysklind (L)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
Distriktstandläkare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2018-09-24

Folkpartiet liberalerna

Kvittningsperson
2014-09-29 – 2015-11-24

Liberalerna

Kvittningsperson
2015-11-24 – 2018-09-24

Civilutskottet

Suppleant
2014-11-05 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Trafikutskottet

Suppleant
2015-03-06 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-07 – 2015-03-05
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-10 – 2007-10-03

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2015-03-06 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2015-03-05
Suppleant
2010-10-19 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Suppleant
2006-03-10 – 2006-10-02

Näringsutskottet

Suppleant
2012-10-01 – 2014-09-29
Suppleant
2004-12-16 – 2005-01-17

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-19 – 2012-05-02
Suppleant
2007-10-04 – 2010-10-04

Socialutskottet

Suppleant
2014-11-05 – 2015-04-22

Försvarsutskottet

Suppleant
2014-11-05 – 2018-09-24

Bostadsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

EU-nämnden

Suppleant
2014-11-05 – 2018-09-24
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-12

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24

Valberedningen

Suppleant
2010-10-04 – 2014-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.

Föräldrar

Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.

Utbildning

Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.

Anställningar

Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.

Bostadsort

Strömstad

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Ökad gasanvändning

  Skriftlig fråga 2017/18:1619 av Lars Tysklind (L)

  Fråga 2017/18:1619 Ökad gasanvändning av Lars Tysklind L till Statsrådet Ibrahim Baylan S I Göteborg planeras det för utveckling av en så kallad LNG-terminal. Det handlar om import av flytande naturgas som ska säljas både till gasnätet och som fartygsbränsle. Göteborg ska helt enkelt enligt planerna bli en storskalig
  Inlämnad
  2018-08-20
  Besvarare
  Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Klimatpolitik

  Klimatpolitik

  Betänkande 2017/18:MJU22

  Alla som levererar drivmedel blir skyldiga att informera konsumenterna om drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  29, 135 minuter
  Justering
  2018-06-12
  Bordläggning
  2018-06-19
  Debatt
  2018-06-20
  Beslut
  2018-06-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ny djurskyddslag

  Ny djurskyddslag

  Betänkande 2017/18:MJU24

  Djur ska skötas i en god djurmiljö och den som har ansvar för djuret ska ha tillräcklig kompetens för att kunna se till djurets behov. Djur ska kunna utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för att de ska må bra och de ska även skötas på

  Behandlade dokument
  52
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  41, 145 minuter
  Justering
  2018-06-07
  Bordläggning
  2018-06-13
  Debatt
  2018-06-14
  Beslut
  2018-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vattenmiljö och vattenkraft m.m.

  Vattenmiljö och vattenkraft m.m.

  Betänkande 2017/18:CU31

  Lagar ändras för att möjliggöra moderna miljövillkor i produktionen av el från vattenkraft. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Lagändringarna innebär bland annat en skyldighet för vattenverksamheter i hav, sjöar och vattendrag, som startats för att producera

  Behandlade dokument
  66
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  33, 124 minuter
  Justering
  2018-06-07
  Bordläggning
  2018-06-11
  Debatt
  2018-06-12
  Beslut
  2018-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fler bygglovsbefriade åtgärder

  Fler bygglovsbefriade åtgärder

  Betänkande 2017/18:CU32

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om några ändringar i plan- och bygglagen. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 37 minuter
  Justering
  2018-06-05
  Bordläggning
  2018-06-08
  Debatt
  2018-06-11
  Beslut
  2018-06-13
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Miljöminister Karolina Skog MP Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Arbetsmarknads-
  Datum
  2018-06-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

  En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

  Betänkande 2017/18:NU19

  Regeringen har lagt fram förslag till övergripande mål för en sammanhållen landsbygdspolitik. Målet är att nå en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

  Behandlade dokument
  63
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  46 
  Anföranden och repliker
  42, 179 minuter
  Justering
  2018-05-24
  Bordläggning
  2018-06-04
  Debatt
  2018-06-05
  Beslut
  2018-06-07
 • Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt

  Skriftlig fråga 2017/18:1421 av Lars Tysklind (L)

  Fråga 2017/18:1421 Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt av Lars Tysklind L till Statsrådet Tomas Eneroth S Väg 161 mellan Uddevalla och Lysekil är i stort behov av upprustning för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. Sträckan är hårt belastad både vad gäller arbetspendling, godstrafik och
  Inlämnad
  2018-06-01
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2017/18:4166 av Jan Björklund m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2017/18:4166 av Jan Björklund m.fl. L med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Skolan först Sverige är ett fantastiskt land. Det finns
  Inlämnad
  2018-05-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2017/18:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige

  Motion 2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

  Motion till riksdagen 2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av skr. 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatpolitiken ska sträva efter att uppnå minskade utsläpp med bibehållen god ekonomisk tillväxt
  Inlämnad
  2018-04-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2017/18:MJU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Landsbygdspolitik

  Landsbygdspolitik

  Betänkande 2017/18:MJU18

  En nationell samordning av det regionala arbetet med att genomföra livsmedelsstrategin behövs för att bland annat kunna ta tillvara synergieffekter och vara ett stöd för länen och regionerna i deras arbete. Det är viktigt med ett aktivt föreningsliv på landsbygden, det bidrar

  Behandlade dokument
  43
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  24, 86 minuter
  Justering
  2018-04-12
  Bordläggning
  2018-04-17
  Debatt
  2018-04-18
  Beslut
  2018-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Livsmedelspolitik

  Livsmedelspolitik

  Betänkande 2017/18:MJU16

  Riksdagen sa nej till motioner om livsmedelspolitik från allmänna motionstiden. Anledningarna är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att arbete redan pågår på området.

  Motionerna handlar bland annat om livsmedelslagstiftningen, märkning av livsmedel och dricksvatten.

  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  19, 62 minuter
  Justering
  2018-04-12
  Bordläggning
  2018-04-17
  Debatt
  2018-04-18
  Beslut
  2018-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

  Övergripande miljöfrågor

  Betänkande 2017/18:MJU19

  Riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det ena handlar om att regeringen bör utreda olika modeller för kompensation till markägare som begränsas i brukandet av sin egen mark. Detta för att begränsa markägarens ekonomiska förluster.

  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  8, 63 minuter
  Justering
  2018-03-27
  Bordläggning
  2018-04-10
  Debatt
  2018-04-11
  Beslut
  2018-04-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skogspolitik

  Skogspolitik

  Betänkande 2017/18:MJU17

  Regeringen borde göra insatser för hållbart skogsbruk. Det anser riksdagen som riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde

  • säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper, alltså områden i skogen med en speciell naturtyp,
  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  45, 150 minuter
  Justering
  2018-03-27
  Bordläggning
  2018-04-10
  Debatt
  2018-04-11
  Beslut
  2018-04-12
 • med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop

  Motion 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

  Motion till riksdagen 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för ett Sverige som håller ihop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna och utveckla valfrihet och mångfald
  Inlämnad
  2018-04-11
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2017/18:NU19
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 9 avslag, 2 bifall,
 • med anledning av prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag

  Motion 2017/18:4034 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

  Motion till riksdagen 2017/18:4034 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att en målinriktad ramlag leder till en ändamålsenlig djurskyddsnivå med minskad
  Inlämnad
  2018-03-28
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2017/18:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Naturvård och områdesskydd

  Naturvård och områdesskydd

  Betänkande 2017/18:MJU9

  Riksdagen sa nej till motionsförslag om naturvård och områdesskydd. Anledningen är bland annat att vissa satsningar redan är genomförda och att det pågår vissa arbeten på området. Motionerna handlar till exempel om frågor om naturreservat och nationalparker, strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, skötsel och finansiering av leder samt allemansrätt.

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 118 minuter
  Justering
  2018-02-27
  Bordläggning
  2018-03-06
  Debatt
  2018-03-07
  Beslut
  2018-03-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Biologisk mångfald

  Biologisk mångfald

  Betänkande 2017/18:MJU10

  Regeringen borde utvärdera och säkerställa det regionala inflytandet över viltförvaltningen, alltså förvaltningen av rovdjur och andra vilda djur.

  I dag har varje län en regional viltförvaltningsdelegation. Syftet med delegationerna är bland annat att decentralisera

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 118 minuter
  Justering
  2018-02-15
  Bordläggning
  2018-03-06
  Debatt
  2018-03-07
  Beslut
  2018-03-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jakt och viltvård

  Jakt och viltvård

  Betänkande 2017/18:MJU8

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om jakt- och viltvård. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp samt gällande regler. Motionerna handlar bland annat om stödutfodring av klövvilt, jaktmedel, ansvaret för det allmänna uppdraget och vissa jaktfrågor.

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 95 minuter
  Justering
  2018-01-23
  Bordläggning
  2018-01-30
  Debatt
  2018-01-31
  Beslut
  2018-01-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Betänkande 2017/18:MJU1

  Nästan 11 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård. Mest pengar går till klimatinvesteringar, nästan 1,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 390 miljoner jämfört med förra året. 1,4 miljarder går till skydd av värdefull

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  41, 153 minuter
  Justering
  2017-12-05
  Bordläggning
  2017-12-11
  Debatt
  2017-12-12
  Beslut
  2017-12-13

Filter