Protokoll 2015/16:123 Måndagen den 20 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2015/16:123

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att Jenny Bengtsson (V) inträtt som ersättare för Ali Esbati (V) under tiden för hans fortsatta ledighet den 17 juni–27 juli.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Jenny Bengtsson som suppleant i konstitutionsutskottet, i utrikesutskottet och i arbetsmarknadsutskottet under Ali Esbatis ledighet.

Andre vice talmannen förklarade vald under tiden den 20 juni–27 juli till

suppleant i konstitutionsutskottet

Jenny Bengtsson (V)

suppleant i utrikesutskottet

Jenny Bengtsson (V)

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Jenny Bengtsson (V)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.