Måndag den 20 juni 2016

TalarlistaKammarens talarlista 2016-06-20

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Måndagen den 20 juni 2016

Kl.

11.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

13

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU16

 

 

 

Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

 

 

 

1

Johan Forssell (M)

10

 

 

2

Jennie Åfeldt (SD)

5

 

 

3

Johanna Jönsson (C)

8

 

 

4

Christina Höj Larsen (V)

10

 

 

5

Emma Carlsson Löfdahl (L)

6

 

 

6

Aron Modig (KD)

8

 

 

7

Yilmaz Kerimo (S)

10

 

 

8

Maria Ferm (MP)

8

 

 

9

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

15

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.20

1.20

14

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10

 

 

 

Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m.

 

 

 

1

Christian Holm Barenfeld (M)

8

 

 

2

Paula Bieler (SD)

8

 

 

3

Annika Qarlsson (C)

8

 

 

4

Christina Höj Larsen (V)

8

 

 

5

Fredrik Malm (L)

8

 

 

6

Désirée Pethrus (KD)

8

 

 

7

Eva-Lena Jansson (S)

8

 

 

8

Maria Ferm (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

2.24

15

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU9

 

 

 

Jämställdhet

 

 

 

1

Erik Andersson (M)

7

 

 

2

Paula Bieler (SD)

12

 

 

3

Annika Qarlsson (C)

8

 

 

4

Christina Höj Larsen (V)

8

 

 

5

Fredrik Malm (L)

8

 

 

6

Désirée Pethrus (KD)

8

 

 

7

Ann-Christin Ahlberg (S)

12

 

 

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

9

Rossana Dinamarca (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.19

3.43

16

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU20

 

 

 

Klimat- och energimålen – Kontrollstation 2015 m.m.

 

 

 

1

Johan Hultberg (M)

8

 

 

2

Martin Kinnunen (SD)

8

 

 

3

Rickard Nordin (C)

8

 

 

4

Jens Holm (V)

8

 

 

5

Lars Tysklind (L)

8

 

 

6

Lars-Axel Nordell (KD)

8

 

 

7

Matilda Ernkrans (S)

10

 

 

8

Stina Bergström (MP)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.08

4.51

 

17

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU21

 

 

 

Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser

 

 

 

1

Johan Hultberg (M)

1

 

 

2

Stina Bergström (MP)

1

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.02

4.53

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 53 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.