Lars-Axel Nordell (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Örebro län
Titel
Verksamhetschef.
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-01-01 – 2018-09-24

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2018-02-16 – 2018-09-24
Suppleant
2012-02-24 – 2014-09-29
Ledamot
2010-10-12 – 2012-02-23

Kulturutskottet

Suppleant
2016-01-20 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-07 – 2015-11-18
Ledamot
2012-02-24 – 2014-09-29
Suppleant
2009-02-09 – 2010-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2017-12-15 – 2018-09-24
Ledamot
2015-11-18 – 2017-12-15
Suppleant
2014-10-14 – 2015-11-18

Trafikutskottet

Suppleant
2009-01-20 – 2010-10-04

Socialutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29
Suppleant
2009-02-09 – 2010-10-04

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Civilutskottet

Suppleant
2018-04-11 – 2018-09-24

EU-nämnden

Suppleant
2016-06-14 – 2018-09-24
Suppleant
2016-02-10 – 2016-06-13

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 09-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12, kulturutskottet 12-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant socialutskottet 09-14, kulturutskottet 09-10 och 16-, trafikutskottet 09-10, konstitutionsutskottet 10-, arbetsmarknadsutskottet 12-14 och EU-nämnden 16-. Ordförande, Riksdagens nykterhetsgrupp 10-.

Föräldrar

Skulptören Axel Nordell och lärarinnan Ebba Nordell, f. Pettersson.

Utbildning

Gymnasieskola, Sveg, slutår 73. Socionomexamen, Högskolan i Örebro 78. Filosofi och kulturgeografi, Örebro universitet 04-05.

Anställningar

Lärarvikarie och lärarassistent, Hagalundsskolan i Solna 74-75. Partiombudsman, Kristdemokraterna, Örebro län 79-91. Assistent, Frivården i Örebro 80-81. Oppositionsråd, Örebro läns landsting 83-02. Regionpolitisk utvecklingssekreterare, Kristdemokraternas riksorganisation 03-06. Verksamhetschef, studieförbundet NBV, Örebro län 06-08.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Örebro län 95-98, ersättare 99-02. Styrelseledamot, Länsarbetsnämnden 99-01. Ledamot, Fängelseutredningen SOU 1993:76 och SOU 1994:5 92-94. Ledamot, Regionberedningen SOU 1993:97 och SOU 1995:27 92-95.

Kommunala uppdrag

Ledamot, landstingsstyrelsen, Örebro läns landsting, 83-02, ersättare 82-84. 2:e vice ordförande, landstingets miljö- och hälsopolitiska delegation 92-94. Ledamot, landstingets hälso- och sjukvårdspolitiska delegation 95-98. 2:e vice ordförande, landstingets regionala beredning 99-02 och landstingets beredning för funktionshinder och handikapp 03-06. Styrelseledamot, Landstingsfastigheter AB, Örebro 92-94. Vice ordförande, landstingsförbundets regionala beredning 99-01. Ledamot, SKL:s beredning för Tillväxt och regionutveckling, TRU 01-02. Ledamot, regionförbundets fullmäktige, Örebro län 06-10. Ersättare, EU:s övervakningskommitté för Leader-plus-projekt 01-04. Ledamot, Strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige 08-09.

Bostadsort

Örebro

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter