Handelspolitik

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om handelspolitik (NU13)

Riksdagen sa nej till ett hundratal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020. De handlar bland annat om internationell handel, EU:s inre marknad, export, import och utländska direktinvesteringar och hållbart företagande.

Anledningen är bland annat att ett arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-01-14
Justering: 2021-02-11
Trycklov: 2021-02-11
Reservationer 46
Betänkande 2020/21:NU13

Nej till motioner om handelspolitik (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett hundratal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020. De handlar bland annat om internationell handel, EU:s inre marknad, export, import och utländska direktinvesteringar och hållbart företagande.

Anledningen är bland annat att ett arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-24
Debatt i kammaren: 2021-02-25
4

Beslut

Beslut: 2021-03-03
20 förslagspunkter, 14 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2021

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad frihandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:661 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 7 i denna del,

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9 och

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 37.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 10 0 60
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 29 10 16 294


2. Reformering av Världshandelsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:661 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 16,

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3 och

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 5 (M, SD, KD)

3. Handel med miljövänliga varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 48,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 42 och

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 40 och 43.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (KD)

4. Fler frihandelsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 18,

2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 21 i denna del och

2020/21:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (KD)

5. Hållbarhetskrav i handelsavtalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:661 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10,

2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 4,

2020/21:2764 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 5 och

2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)

6. Den framtida handelsrelationen mellan Storbritannien och EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:661 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 14 och 15,

2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 13 och

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 1 0 2 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 33 11 12 293


7. Gränshinder i handeln med nordiska länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:771 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C),

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 17,

2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 8 och

2020/21:3556 av Pål Jonson (M).

Reservation 16 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 10 0 60
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 23 0 294


8. Handeln mellan EU och USA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:661 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 11,

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10 och

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 38.

Reservation 17 (M, SD, KD)

9. Vissa övriga frågor om internationell handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:58 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 2,

2020/21:151 av Hampus Hagman (KD),

2020/21:661 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 2, 7, 8, 12 och 13,

2020/21:678 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:836 av Magnus Manhammar (S),

2020/21:952 av Åsa Coenraads (M),

2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 36,

2020/21:2729 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) yrkandena 30-32,

2020/21:2804 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 17,

2020/21:2946 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 9 och 10,

2020/21:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13,

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 39 och 42 samt

2020/21:3639 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)
Reservation 21 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 1 0 4 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 28 10 18 293


10. En utvecklad inre marknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:661 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 22,

2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 7 i denna del och

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (C)
Reservation 25 (L)

11. En digital inre marknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 21 i denna del,

2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 5 och

2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (C)

12. Ekodesign

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2918 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 7,

2020/21:2920 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 12 och

2020/21:3348 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 28 (M, KD)
Reservation 29 (C)

13. Exportförbudet för snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:665 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2020/21:3350 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 46 och

2020/21:3507 av David Josefsson (M) yrkande 1.

Reservation 30 (M, SD)

14. Vissa övriga frågor om EU:s inre marknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 75 och

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1 och 6.

Reservation 31 (M)
Reservation 32 (SD)

15. FN-upphandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:661 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 17 och

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 33 (M, SD)

16. Livsmedelsexport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:724 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 34,

2020/21:2302 av Sten Bergheden (M),

2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 38 och

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (SD)
Reservation 36 (KD)

17. Privata aktörer inom exportrådgivningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:661 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 18 och

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 37 (M)
Reservation 38 (SD)

18. Exportfrämjande av klimatteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7,

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 16 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 43.

Reservation 39 (M)
Reservation 40 (SD)
Reservation 41 (L)

19. Vissa övriga frågor om export, import och utländska direktinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:661 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 4, 5 och 19,

2020/21:673 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5,

2020/21:678 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5,

2020/21:706 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:1195 av Edward Riedl (M),

2020/21:2009 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S),

2020/21:2948 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 17,

2020/21:3241 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 10-12,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 3,

2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 25,

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 12-14,

2020/21:3558 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M) yrkandena 2 och 4 samt

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 65.

Reservation 42 (M, KD)
Reservation 43 (SD)
Reservation 44 (C)
Reservation 45 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 44 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 24 5 27 293


20. Hållbart företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 14 och 15,

2020/21:2208 av Serkan Köse och Mattias Vepsä (båda S) och

2020/21:3669 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD).

Reservation 46 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 46 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 51 5 0 293