Handelspolitik

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2019

Beslut

Nej till motioner om handel (NU13)

Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner om handelspolitik från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat den förda politiken och pågående insatser. Motionerna handlar bland annat om övergripande frågor om internationell handel, handel på EU:s inre marknad och handels- och investeringsfrämjande insatser.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-05-28
Reservationer 18
Betänkande 2018/19:NU13

Alla beredningar i utskottet

2019-05-16, 2019-05-02

Nej till motioner om handel (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 60 förslag i motioner om handelspolitik från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat den förda politiken och pågående insatser. Motionerna handlar bland annat om övergripande frågor om internationell handel, handel på EU:s inre marknad och handels- och investeringsfrämjande insatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-03
Debatt i kammaren: 2019-06-04
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa frågor om internationell handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 2, 5, 6 och 8-10,

2018/19:915 av Edward Riedl (M),

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 17 i denna del,

2018/19:2709 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C),

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 29 och

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 0 0 61 1
C 0 0 27 4
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 0 0 17 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 147 62 105 35


2. Handel och hållbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:371 av Amineh Kakabaveh (V) yrkandena 14 och 15,

2018/19:450 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD),

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 10-12,

2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 17,

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 30,

2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 24 och 25 samt

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 35.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

3. Handel med sälprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 8 (M, SD)

4. Vissa frågor om EU:s inre marknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:305 av Jimmy Ståhl (SD),

2018/19:752 av Anna Wallentheim (S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 40,

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 6 och 7,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 11,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 17 i denna del,

2018/19:2776 av Sofia Damm (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 25.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 0 62 8
SD 0 0 61 1
C 0 27 0 4
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 0 0 17 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 147 27 140 35


5. Exportförbudet för snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:162 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2018/19:1279 av David Josefsson (M) yrkande 1,

2018/19:2006 av Erik Bengtzboe (M) och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 25.

Reservation 13 (M, SD)

6. Vissa frågor om handels- och investeringsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:154 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 15, 16 och 32,

2018/19:865 av Edward Riedl (M),

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 20,

2018/19:1312 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S),

2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 7,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 29,

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 28,

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 20 och

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (KD)

7. Exportrådgivning och export av välfärdstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 26 och 27.

Reservation 18 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 61 0 0 1
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 17 0 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 233 81 0 35