Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU13

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2021

Nästa händelse: Beslut 17 juni 2021

Utskottets förslag

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag om gymnasieskolan i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet hänvisar till befintliga regler, pågående arbete samt aviserade och vidtagna åtgärder.

Förslagen handlar bland annat om kvalitet och krav i gymnasieskolan, planering av gymnasieutbildning, yrkesprogram och lärlingsutbildning samt studie- och yrkesvägledning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-05-27, 2021-05-25, 2021-05-20

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag om gymnasieskolan i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet hänvisar till befintliga regler, pågående arbete samt aviserade och vidtagna åtgärder.

Förslagen handlar bland annat om kvalitet och krav i gymnasieskolan, planering av gymnasieutbildning, yrkesprogram och lärlingsutbildning samt studie- och yrkesvägledning.

Förslagspunkter

1. Vissa övergripande frågor om gymnasieskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2120 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 12,

2020/21:2562 av Ann-Britt Åsebol och Malin Höglund (båda M),

2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 13,

2020/21:3223 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 1 och 3 samt

2020/21:3515 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (M, KD, L)
Reservation 2 (SD)

2. Gymnasial yrkesutbildning och lärlingsutbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1677 av Jasenko Omanovic och Johan Büser (båda S),

2020/21:3223 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2 och

2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (L)

3. Studie- och yrkesvägledning och arbetsmarknad

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1877 av Lotta Finstorp (M),

2020/21:1929 av Lotta Finstorp (M),

2020/21:3223 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 6 och

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 72 och 73.

Reservation 5 (SD, L)
Reservation 6 (KD)

4. Särskilda kunskapsområden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:514 av Josef Fransson (SD) yrkande 3,

2020/21:735 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 7,

2020/21:1010 av Eric Palmqvist (SD) yrkandena 1-3,

2020/21:1308 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 4,

2020/21:1898 av Hanna Westerén och Anna-Caren Sätherberg (båda S) och

2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 34.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)

5. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.