Frågor om psykisk hälsa

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om psykisk hälsa (SoU13)

Riksdagen sa nej till ett 80-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020, framför allt med hänvisning till att utredningar och arbeten redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om särskilda insatser, psykisk hälsa bland barn och unga, psykiatrisk tvångsvård samt psykisk hälsa och beroendeproblem.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-09
Justering: 2021-02-23
Trycklov: 2021-02-25
Reservationer 13
Betänkande 2020/21:SoU13

Alla beredningar i utskottet

2021-02-09, 2021-02-02, 2020-12-17, 2020-12-10

Nej till motioner om psykisk hälsa (SoU13)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 80-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020, framför allt med hänvisning till att utredningar och arbeten redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om särskilda insatser, psykisk hälsa bland barn och unga, psykiatrisk tvångsvård samt psykisk hälsa och beroendeproblem.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-02
Debatt i kammaren: 2021-03-03
4

Beslut

Beslut: 2021-03-04
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2021

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskilda insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:993 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 52-54,

2020/21:2033 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 37-39,

2020/21:2193 av Sultan Kayhan m.fl. (S),

2020/21:2325 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 7 och 9,

2020/21:2952 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 9,

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkandena 16, 18 och 31 samt

2020/21:3706 av Margareta Cederfelt (M).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 38 8 10 293


2. Kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:741 av Per-Arne Håkansson och Marianne Pettersson (båda S),

2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 25 och

2020/21:2773 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 40 6 10 293


3. Psykisk hälsa bland barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:169 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 14,

2020/21:957 av Åsa Coenraads (M),

2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 16,

2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) yrkandena 28 och 32,

2020/21:3362 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 28.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 27 11 18 293


4. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2033 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 24-26 och

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 82.

Reservation 9 (M, KD)
Reservation 10 (SD)

5. Psykiatrisk tvångsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2033 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 12 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkandena 17, 30 och 44.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 46 10 0 293


6. Huvudmannaskap för beroendevården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:169 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4,

2020/21:631 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) yrkande 3,

2020/21:1329 av Sten Bergheden (M),

2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 52,

2020/21:2041 av Christina Östberg m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:2997 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 20 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 56.

7. Lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:169 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 22 och 23.

Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 51 5 0 293


8. Utökad samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2030 av Christina Östberg m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 13 (SD)

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.