Förutsättningar för svensk film

Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2016

Beslut

Viktiga frågor återstår att lösa inom filmpolitiken (KrU11)

Regeringen har föreslagit sju nya mål för filmpolitiken. Ett av dem är att värdefull svensk film ska utvecklas och produceras kontinuerligt och i olika delar av landet. Riksdagen sa ja till förslaget men uppmanade samtidigt regeringen att ta fram förslag om olika frågor.

De frågor som riksdagen uppmanade regeringen att ta fram förslag om handlar om:

 • filmpolitikens framtid
 • Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform
 • hur samverkan mellan olika aktörer i branschen kan utvecklas
 • finansieringen av filmpolitiken
 • insatser mot olovlig hantering av film
 • produktionsincitament för filminspelning
 • hur vi ska bevara och tillgängliggöra filmarvet.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionerna: 2015/16:1848 yrkande 4, 2015/16:3385 yrkandena 1, 5, 7, 8, 9, 10 och 11 samt 2015/16:3387 yrkande 9. Delvis bifall till motionerna: 2015/16:1848 till yrkande 1, 2015/16:2135 till yrkande 1 och 2015/16:3387 till yrkandena 3 (i denna del), 5, 8 och 10. Avslag på övriga motionsyrkanden. Utskottet föreslår sju tillkännagivanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Viktiga frågor återstår att lösa inom filmpolitiken (KrU11)

Regeringen har föreslagit sju nya mål för filmpolitiken. Ett av dem är att värdefull svensk film ska utvecklas och produceras kontinuerligt och i olika delar av landet. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget men uppmanar samtidigt regeringen att ta fram förslag om olika frågor.

De frågor som utskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att ta fram förslag om handlar om:

 • filmpolitikens framtid
 • Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform
 • hur samverkan mellan olika aktörer i branschen kan utvecklas
 • finansieringen av filmpolitiken
 • insatser mot olovlig hantering av film
 • produktionsincitament för filminspelning
 • hur vi ska bevara och tillgängliggöra filmarvet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.