Förbud mot utvinning av uran

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2018

Beslut

Förbud mot utvinning av uran (NU13)

Det blir inte längre möjligt att ge tillstånd enligt miljöbalken till gruvdrift för att utvinna uran. Det blir inte heller möjligt att ge tillstånd till brytning, provbrytning, bearbetning och fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets egenskaper som kärnbränsle.

Uran kommer inte heller längre att klassas som ett så kallat koncessionsmineral enligt minerallagen. Det betyder att det inte längre kommer att gå att bevilja undersökningstillstånd eller tillstånd att bearbeta uran, så kallad bearbetningskoncession.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-08
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:NU13

Förbud mot utvinning av uran (NU13)

Det blir inte längre möjligt att ge tillstånd enligt miljöbalken till gruvdrift för att utvinna uran. Det blir inte heller möjligt att ge tillstånd till brytning, provbrytning, bearbetning och fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets egenskaper som kärnbränsle.

Uran kommer inte heller längre att klassas som ett så kallat koncessionsmineral enligt minerallagen. Det betyder att det inte längre kommer att gå att bevilja undersökningstillstånd eller tillstånd att bearbeta uran, så kallad bearbetningskoncession.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2018. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbud mot uranutvinning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i minerallagen (1991:45).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:212 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2017/18:4096 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) och

2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 76 0 7
SD 0 34 0 8
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 1 14 0 1
- 0 5 0 3
Totalt 163 146 0 40


2. Innovationskritiska mineraler och gruvindustrins konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 75 0 8
SD 34 0 0 8
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 1 14 0 1
- 2 3 0 3
Totalt 199 109 0 41