Penilla Gunther (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns norra
Titel
Verksamhetschef/Företagsutvecklare.
Född år
1964
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2018-09-24

Näringsutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2016-01-20 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Socialutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Kulturutskottet

Suppleant
2014-10-14 – 2016-01-20

EU-nämnden

Suppleant
2016-06-14 – 2018-09-24
Suppleant
2016-02-10 – 2016-06-13

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2014-10-07 – 2017-04-07
Suppleant
2013-09-17 – 2014-09-29
Suppleant
2012-10-04 – 2013-09-16
Suppleant
2011-10-12 – 2012-09-18
Suppleant
2010-10-19 – 2011-09-15

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-14, näringsutskottet 10-14, arbetsmarknadsutskottet 10-14 och 16-, socialutskottet 14-, kulturutskottet 14-16 och EU-nämnden 16-. Ledamot talmannens grupp för jämställdhetsfrågor 11-14 och Nordiska rådets svenska delegation 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ersättare SHA-nämnden 11-. Talesperson för KD i näringsfrågor (energi, handel och export).

Föräldrar

Traversföraren Axel Lövgren och apoteksteknikern Margit Lövgren, f. Hedman.

Utbildning

Grundskola, Stora Valla-skolan i Degerfors, slutår 80. Gymnasieskola, reklam & dekoration, Karolinska skolan i Örebro, slutår 82. Kurser i turismvetenskap, Mitthögskolan, Östersund, Härnösand, Sundsvall 97-99. Kurs i statsvetenskap, Högskolan Väst, Uddevalla 00.

Anställningar

Dekoratör/säljare inom kläder/skor 82-88. Layoutare, Storfors Press 87-88. Ombudsman, Kristdemokraterna i Värmland, Karlstad 88-93. Utbildningsansvarig, Kristdemokraterna i Sverige, Stockholm 93-97. Konsult inom ledarskap, team- och organisationsutveckling 97-. Projektsamordnare för internationellt projekt inom mötesindustrin, Meeting Professionals International, MPI 97-00. Förtroendevald, Trollhättans stad med flera uppdragsgivare 98-. Verksamhetschef/företagsutvecklare, Coompanion Fyrbodal 07-10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Energikommissionen 15-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Kristinehamn 91-93. Kommunfullmäktig, Trollhättan 98-16, gruppledare 98-06. Ledamot, kommunstyrelsen, Trollhättan 98-06. Ledamot, berednings- och ledningsutskottet, pensionärsrådet, näringslivsdelegationen, ledningsgruppen för Agenda 21, ledningsgruppen för planfrågor. Ledamot, arbetsmarknadsberedning 99-02 och arbetsförmedlingsnämnden 03-07. Ledamot, kulturnämnden, Kristinehamn 91-93. Ordförande, konstinköpsutskottet, Kristinehamn. Styrelseledamot, Trollhättans Tomt AB 06-10, Visit Trollhättan AB 02-07 och Trollhättans Stadshus AB 01-06. Ersättare, styrelsen för Trollhättan Energi och Miljö AB 98-01. Landstingsfullmäktig, Värmland 91-93. Ledamot, etikkommittén och besvärsnämnden. Ersättare, Värmlands Teater- och Musikstiftelse, Värmlands Turistråd och Invandrarrådet, Landstinget i Värmland 91-93. Ledamot, Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg (Tvåstadskommittén) 98-06 och Kommunalförbundet Fyrstadskansliet 98-00. Ersättare, Regionkommittén för Fyrstad 98-06, styrelsen för Kommunförbundet Fyrbodal 98-06 och direktionen för Kommunalförbundet Fyrbodal 05-06. Ledamot, arbetsgruppen för Fallens Dagar 00-03, arbetsgruppen för Bättre villkor för ensamstående föräldrar 99-00, tvärpolitisk skolplanegrupp 99 och 03-04, valberedningen för West Sweden, föreningsstyrelsen och bolaget 00-11. Ledamot, Primärvårdsstyrelsen Fyrbodal, Västra Götalandsregionen 06-10. Ledamot, Arbetsgruppen för valkretsindelning, Västra Götalandsregionen 99-06. Ledamot, styrgrupp kring infrastruktur, inför bildandet av Västra Götalandsregionen 97-98. Styrelseledamot, Film i Väst AB 99-01. Ledamot, styrgrupp för Mentorprojektet Politikerroll i förändring, Kommunförbundet i Älvsborgs län 98-99. Ersättare, styrelsen för Kommuninvest Ek för. 03-07 och Svenska Kommunförbundets demokrati- och självstyrelseberedning 99-03. Ledamot, Svenska Kommunförbundets/Sveriges Kommuner och Landstings FoU-råd 03-07. Ledamot, revisionen Folkets Hus/Kulturhuset Trollhättan 15-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, valberedningen, Kristdemokraterna 91-94. Styrelseledamot (KD), Västra Götaland 00-05. Distriktsordförande, styrelsen för Västra Götaland Norra 00-05, 2:e vice ordförande 97-99, adjungerad riksdagsledamot 10-. Ordförande, styrelsen KD, Trollhättan 97-. Ersättare styrelsen, Huddinge 95-96 och Filipstad 83-84. Ledamot, styrelsen, Kristinehamn 89-93. Ledamot, förbundsstyrelsen KD och KD-K 90-94. Vice ordförande, distriktet Örebro-Värmland 89-93. Styrelseordförande, Kristinehamn 89-93, Degerfors Kristdemokratiska Kvinnoförbund KD-K 80-82. Ledamot, valberedningen, Västra Götaland 04-08. Ordförande, Ledarnas enskilda chefsförening. Ledamot, förbundsrådet 11, vice ordförande 09-10, ledamot, föreningsstyrelsen 08-09. Ledamot/ersättare, styrelsen för Trollhättans FN-förening 04-. Ordförande, Velanda Skola Föräldraförening, Trollhättan 04-09. Ledamot, Samarbetsrådet för Föräldraföreningar (SAR) i Trollhättan 98-01. Coming, present and past president Lions Club, Trollhättan 14-16. Ordförande, Intresseorganisationen för ASF, SKOOPI 13-. Ledamot, Kontrollkommittén Nordiska Investeringsbanken och Fonder 15-. Ledamot, styrelsen SRF-Sveriges regionala flygplatser.

Litteratur

Professional Meetings Management - A European handbook (tillsammans med andra) och Hur långt är ett snöre? Svenska Kommunförbundet - Framtidsprojektet (tillsammans med andra).

Bostadsort

Trollhättan

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter