Till innehåll på sidan

Förbud mot utvinning av uran

Proposition 2017/18:212

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljö- och energidepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-27
Bordlagd
2018-03-27
Hänvisad
2018-03-28
Motionstid slutar
2018-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:212

Förbud mot utvinning av uran

Prop.

2017/18:212

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2018

Stefan Löfven

Karolina Skog

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås tre lagändringar.

I miljöbalken införs en ny bestämmelse som innebär att det inte längre blir möjligt att ge tillstånd till gruvdrift för att utvinna uran, dvs. en urangruva. Det blir inte heller möjligt att ge tillstånd till brytning, provbrytning, bearbetning eller fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets fissila egenskaper. Förbudet gäller både för gruvverksamhet med utvinning av uran som biprodukt och återvinning av utvinningsavfall. Förbudet

Förslagspunkter (2)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.