Onsdag den 16 maj 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-05-16

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 16 maj 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

21

Näringsutskottets betänkande NU13

 

 

 

Förbud mot utvinning av uran

 

 

 

1

Hanif Bali (M)

8

 

 

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

 

 

3

Anna-Caren Sätherberg (S)

8

 

 

4

Lorentz Tovatt (MP)

8

 

 

5

Helena Lindahl (C)

8

 

 

6

Birger Lahti (V)

8

 

 

7

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.56

0.56

22

Näringsutskottets betänkande NU14

 

 

 

Förstärkt följerätt

 

 

 

1

Hanif Bali (M)

8

 

 

2

Josef Fransson (SD)

5

 

 

3

Peter Helander (C)

8

 

 

4

Said Abdu (L)

8

 

 

5

Per-Arne Håkansson (S)

8

 

 

6

Niclas Malmberg (MP)

6

 

 

7

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

8

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.59

1.55

23

Näringsutskottets betänkande NU15

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.55

24

Försvarsutskottets betänkande FöU17

 

 

 

En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

 

 

 

1

Roger Richtoff (SD)

4

 

 

2

Kalle Olsson (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.08

2.03

25

Konstitutionsutskottets betänkande KU14

 

 

 

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

 

 

 

1

Jonas Millard (SD)

6

 

 

2

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

3

Jonas Gunnarsson (S)

6

 

 

4

Ida Drougge (M)

6

 

 

5

Agneta Börjesson (MP)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.29

2.32

26

Konstitutionsutskottets betänkande KU26

 

 

 

Några ändringar i riksdagsordningen

 

 

 

1

Fredrik Eriksson (SD)

4

 

 

2

Eva-Lena Gustavsson (S)

4

 

 

3

Marta Obminska (M)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.12

2.44

27

Finansutskottets betänkande FiU38

 

 

 

EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.44

28

Finansutskottets betänkande FiU42

 

 

 

En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.44

29

Skatteutskottets betänkande SkU18

 

 

 

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

 

 

 

1

Olle Felten (-)

8

 

 

2

Nooshi Dadgostar (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.14

2.58

30

Skatteutskottets betänkande SkU21

 

 

 

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

 

 

 

1

David Lång (SD)

6

 

 

2

Olle Felten (-)

8

 

 

3

Jamal El-Haj (S)

8

 

 

4

Jörgen Warborn (M)

6

 

 

5

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

6

Ali Esbati (V)

6

 

 

7

Mathias Sundin (L)

8

 

 

8

Larry Söder (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.54

3.52

31

Justitieutskottets betänkande JuU24

 

 

 

Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

 

 

 

1

Roger Haddad (L)

3

 

 

2

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.09

4.01

32

Justitieutskottets betänkande JuU21

 

 

 

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

 

 

 

1

Linda Snecker (V)

6

 

 

2

Helene Petersson i Stockaryd (S)

6

 

 

3

Pål Jonson (M)

6

 

 

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

 

 

5

Johan Hedin (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.28

4.29

33

Utrikesutskottets betänkande UU24

 

 

 

Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

4.29

34

Utrikesutskottets betänkande UU25

 

 

 

Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

 

 

 

1

Yasmine Posio Nilsson (V)

6

 

 

2

Kerstin Lundgren (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.10

4.39

35

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande AU17

 

 

 

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

 

 

 

1

Patrik Björck (S)

8

 

 

2

Ali Esbati (V)

6

 

 

3

Christian Holm Barenfeld (M)

6

 

 

4

Sven-Olof Sällström (SD)

4

 

 

5

Annika Qarlsson (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.28

5.07

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 7 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.