Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2020

Beslut

Regeringen bör se över vårdnadsöverflyttning och adoption för barn i familjehem (CU17)

Frågan om barnets intressen när det gäller barn som är placerade i familjehem har fått mycket uppmärksamhet. I debatten har det ifrågasatts om vårdnadsöverflyttning och adoption är möjligt i den utsträckning som barnets bästa får anses motivera. Mot bland annat den bakgrunden riktar riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ta initiativ till en översyn av reglerna om vårdnadsöverflyttning och adoption vid familjehemsplaceringar.

Riksdagen riktar även ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag till skärpt lagstiftning mot utländska polygama äktenskap.

Förslagen om tillkännagivanden kom när riksdagen behandlade motioner om familjerätt. Riksdagen sa nej till övriga motioner på området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall helt eller delvis till motioner med tillkännagivande om att regeringen snarast möjligt bör återkomma till riksdagen med ett förslag till skärpt lagstiftning mot utländska polygama äktenskap. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till en översyn av reglerna om vårdnadsöverflyttningar och adoption vid familjehemsplaceringar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-27
Reservationer 12
Betänkande 2019/20:CU17

Alla beredningar i utskottet

2020-04-16, 2020-04-02, 2020-03-12

Regeringen bör se över vårdnadsöverflyttning och adoption för barn i familjehem (CU17)

Frågan om barnets intressen när det gäller barn som är placerade i familjehem har fått mycket uppmärksamhet. I debatten har det ifrågasatts om vårdnadsöverflyttning och adoption är möjligt i den utsträckning som barnets bästa får anses motivera. Mot bland annat den bakgrunden föreslår civilutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ta initiativ till en översyn av reglerna om vårdnadsöverflyttning och adoption vid familjehemsplaceringar.

Civilutskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag till skärpt lagstiftning mot utländska polygama äktenskap.

Förslagen om tillkännagivanden kom när utskottet behandlade motioner om familjerätt. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-05
Debatt i kammaren: 2020-05-06
4

Beslut

Beslut: 2020-05-06
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Polygama äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en skärpt lagstiftning mot utländska polygama äktenskap och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 14 och

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 13,

bifaller delvis motionerna

2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 25 och

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 14 och

avslår motion

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 10 4 294


2. Kraven på trossamfunden och deras vigselförrättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 3 (SD)

3. Formerna för ingående av äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:235 av Gunilla Svantorp (S),

2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson (båda L) och

2019/20:2429 av Jan Ericson (M).

4. Erkännande av äktenskap mellan personer av samma kön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkande 7.

5. Betänketid vid äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:285 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) och

2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 40 11 4 294


6. Sambolagens tillämpning på underåriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 6 (C, L)

7. Samboegendom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 7 (C)

8. Utredningar om faderskap för ogifta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2019/20:812 av Patrick Reslow (SD),

2019/20:1284 av Magdalena Schröder (M) yrkande 1,

2019/20:1905 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 2,

2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 17 och 18,

2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 4 i denna del,

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 44,

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 50,

2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 11 och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 82.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 2 0 1 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 5 14 294


9. Vårdnadsöverflyttning och adoption vid familjehemsplaceringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av reglerna om vårdnadsöverflyttning och adoption vid familjehemsplaceringar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2019/20:1806 av Åsa Coenraads m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:2606 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) yrkandena 1 och 2.

10. Testamentsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:462 av Ingemar Nilsson (S),

2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 30 och

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 49.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 3 10 294


11. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:71 av Tuve Skånberg (KD),

2019/20:104 av Mikael Larsson (C),

2019/20:145 av Kerstin Lundgren (C),

2019/20:196 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:232 av Johan Andersson m.fl. (S),

2019/20:507 av Daniel Bäckström och Per Lodenius (båda C),

2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 5, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 22, 24, 28, 29, 31, 33 och 34,

2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 41 och 42,

2019/20:1063 av Runar Filper (SD) yrkandena 1, 3 och 4,

2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1114 av Gustaf Lantz (S),

2019/20:1284 av Magdalena Schröder (M) yrkande 2,

2019/20:1477 av Lotta Olsson (M),

2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi (båda C) yrkandena 1-5,

2019/20:1720 av Helena Bouveng och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-),

2019/20:1887 av Ida Drougge (M),

2019/20:1905 av Josefin Malmqvist (M) yrkandena 1, 3, 5 och 6,

2019/20:2020 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff (båda M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2042 av Saila Quicklund (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2019/20:2231 av Betty Malmberg (M),

2019/20:2232 av Betty Malmberg (M),

2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 6,

2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 2, 4, 7-9, 11 och 15-18,

2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 19, 23 och 24,

2019/20:2870 av Boriana Åberg (M),

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 13,

2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L),

2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkandena 2, 4 i denna del och 5-8,

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 43 och 45,

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkandena 11 och 19,

2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1-3,

2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 2-4, 9, 10, 12 och 14-16,

2019/20:3275 av Pyry Niemi m.fl. (S),

2019/20:3276 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S),

2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S),

2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) yrkandena 7 och 9,

2019/20:3337 av Markus Wiechel (SD) och

2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1.