Protokoll 2019/20:117 Onsdagen den 6 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:117

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 15 april justerades.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande:
från 321 till 322 i konstitutionsutskottet
från 319 till 320 i finansutskottet
från 321 till 322 i skatteutskottet
från 321 till 322 i justitieutskottet
från 321 till 322 i utrikesutskottet
från 320 till 321 i försvarsutskottet
från 320 till 321 i socialförsäkringsutskottet
från 321 till 322 i socialutskottet
från 321 till 322 i utbildningsutskottet
från 320 till 321 i trafikutskottet
från 322 till 323 i miljö- och jordbruksutskottet
från 321 till 322 i näringsutskottet
från 320 till 321 i arbetsmarknadsutskottet
Kammaren

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.