Förenkla inhemsk adoption

Motion 2019/20:1806 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla inhemsk adoption och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler otryggbarn ska ges möjligheten till en trygg uppväxt genom adoption och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barn som far illa är något av det värsta som finns; det är något som både berör och upprör. I Sverige finns dessvärre alltför många barn som tvingas växa upp i förhållanden som är allt annat än acceptabla eller stämmer överens med den barnkonvention som Sverige nu ska implementera i lagstiftningen.

Det finns många barn som sedan väldigt unga år bott i familjehem och naturligt kommit att uppfatta den familj de lever i som sin egen. Ett barn som varit långvarigt placerat hos en familj och vars biologiska föräldrar bedöms ha små möjligheter att kunna ta hand om sitt barn, bör komma ifråga för adoption.

Det finns också många barn som bott i många familjehem genom åren och aldrig upplevt en familj som sin egen. Även i dessa fall bör barnet kunna komma ifråga för adoption.

En adoption är naturligtvis inte en lösning för alla familjehemsplacerade barn. Men fler barn än idag bör få chansen att växa upp i ett hem där de fullt ut kan ingå i en familj med band som sträcker sig livet ut.

För att fler ska kunna få växa upp i stabila miljöer hos familjer som kan möta barnets alla behov bör de rutiner som tillämpas på området ses över för att underlätta adoptionen av barn ur familjehem. Ett tydligt barnperspektiv måste få råda.

Många barn skulle kunna få en trygg uppväxt ur sociala, ekonomiska och juridiska perspektiv genom att slippa växa upp under otrygga förhållanden. När ett barns vårdnadshavare bedöms så pass oförmögna att ta hand om sina barn i närtid måste sam­hället ställa sig på barnets sida och erbjuda ett nytt och tryggt liv i form av adoption.

Idag är adoption av svenska barn till svenska vårdnadshavare i stort sett omöjligt om det inte handlar om närståendeadoption. Detta måste förändras.

Sverige har kritiserats vid ett flertal tillfällen att man hellre tar föräldrarnas perspektiv än barnens. Vi talar om att värna barnens rätt i många sammanhang. Tyvärr gäller inte detta alltid när vi ser på barn i dysfunktionella familjer. Barnens perspektiv måste rimligen alltid väga tyngre än föräldrarnas.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

John Widegren (M)

Lars Püss (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mats Green (M)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler otryggbarn ska ges möjligheten till en trygg uppväxt genom adoption och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU17
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla inhemsk adoption och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU17
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.