Onsdag den 6 maj 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:117

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:117

Onsdagen den 6 maj 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 15 april

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

2

Från 321 till 322 i konstitutionsutskottet

 

3

Från 319 till 320 i finansutskottet

 

4

Från 321 till 322 i skatteutskottet

 

5

Från 321 till 322 i justitieutskottet

 

6

Från 321 till 322 i utrikesutskottet

 

7

Från 320 till 321 i försvarsutskottet

 

8

Från 320 till 321 i socialförsäkringsutskottet

 

9

Från 321 till 322 i socialutskottet

 

10

Från 321 till 322 i utbildningsutskottet

 

11

Från 320 till 321 i trafikutskottet

 

12

Från 322 till 323 i miljö- och jordbruksutskottet

 

13

Från 321 till 322 i näringsutskottet

 

14

Från 320 till 321 i arbetsmarknadsutskottet

 

 

Val av extra suppleant

 

15

Emma Hult (MP) som suppleant i konstitutionsutskottet, finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020

 

16

2019/20:3606 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

 

med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

 

17

2019/20:3601 av Amineh Kakabaveh (-)

FiU

18

2019/20:3602 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

FiU

19

2019/20:3603 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

FiU

20

2019/20:3604 av Ebba Busch m.fl. (KD)

FiU

21

2019/20:3605 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

FiU

 

EU-dokument

 

22

COM(2020) 183 Förslag till rådets förordning om tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 juni 2020

CU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2019/20:UbU12 Lärare och elever

29 res. (M, SD, C, V, KD)

24

Bet. 2019/20:UbU16 Forskning

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

25

Bet. 2019/20:MJU15 Naturvård och biologisk mångfald

37 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Gemensam debatt bet. 2019/20:CU13, 2019/20:CU10 och 2019/20:CU16

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2019/20:CU13 Fastighetsrätt

4 res. (M, SD, C, KD, L)

27

Bet. 2019/20:CU10 Bostadspolitik

1 res. (C)

28

Bet. 2019/20:CU16 Planering och byggande

1 res. (KD)

29

Bet. 2019/20:CU17 Familjerätt

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2019/20:MJU13 Cirkulär ekonomi

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

31

Bet. 2019/20:MJU14 Kemikaliepolitik

9 res. (M, SD, V, KD)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

32

Bet. 2019/20:SkU20 Inkomstskatt

35 res. (M, SD, C, V, KD, L)

33

Bet. 2019/20:SkU22 Punktskatt

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.