Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU21

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum: 19 maj 2021

Nästa händelse: Beslut 19 maj 2021

Utskottets förslag

Nej till motioner om energipolitik (NU21)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 170 förslag om energipolitik i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet hänvisar bland annat till inriktningen för energipolitiken, som riksdagen tidigare tagit beslut om, samt till pågående och aviserade insatser, myndighetsuppdrag och utredningar.

Förslagen handlar bland annat om energipolitikens mål och inriktning, kärnkraft, förnybar energiproduktion, energieffektivisering, energigaser, biodrivmedel, kraft- och fjärrvärme och energiforskning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-22
Justering: 2021-04-29
Trycklov: 2021-04-29
Reservationer 54
Betänkande 2020/21:NU21

Alla beredningar i utskottet

2021-04-22, 2021-03-25

Nej till motioner om energipolitik (NU21)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 170 förslag om energipolitik i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet hänvisar bland annat till inriktningen för energipolitiken, som riksdagen tidigare tagit beslut om, samt till pågående och aviserade insatser, myndighetsuppdrag och utredningar.

Förslagen handlar bland annat om energipolitikens mål och inriktning, kärnkraft, förnybar energiproduktion, energieffektivisering, energigaser, biodrivmedel, kraft- och fjärrvärme och energiforskning.

Förslagspunkter

1. Mål om en fossilfri elproduktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:2626 av Mikael Damsgaard och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 1,

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 32,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 28,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 4 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 27.

Reservation 1 (M, SD, KD, L)

2. En ny energikommission

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 33,

2020/21:3025 av Lars Püss m.fl. (M) och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 2 (SD, KD)

3. EU:s mål för förnybar energi 2030

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 3 (M, SD)

4. Energisystemet och näringslivets konkurrenskraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 4 (M, SD)

5. Vissa övriga frågor om energipolitikens inriktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:660 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3,

2020/21:663 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:701 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 18,

2020/21:996 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 1,

2020/21:2098 av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S),

2020/21:2176 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2020/21:2725 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP) yrkande 3,

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkandena 19 och 22,

2020/21:2948 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 15,

2020/21:3301 av Mats Nordberg (SD) yrkandena 1-3,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 19,

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 23 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 28.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)
Reservation 9 (L)
Reservation 10 (V)

6. Fortsatt drift av Ringhals 1

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:3301 av Mats Nordberg (SD) yrkande 4,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 31,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3 och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 11 (M, SD, KD)

7. Bestämmelser om nya kärnreaktorers tillåtlighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 12,

2020/21:976 av Betty Malmberg (M),

2020/21:2626 av Mikael Damsgaard och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 2,

2020/21:3242 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 3,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6 och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 12 (M, SD, KD, L)

8. Kärnkraftens ekonomiska förutsättningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 30 och

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 13 (M, SD)

9. Kärnkraft och standardisering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 14 (SD, KD)

10. Översyner, myndighetsuppdrag och internationellt arbete om kärnkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3242 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 1, 2, 4-8 och 12-18.

Reservation 15 (SD, L)
Reservation 16 (M, KD)

11. Vissa övriga frågor om kärnkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 7 och 11 i denna del,

2020/21:720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2020/21:946 av Betty Malmberg (M),

2020/21:972 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:996 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 2,

2020/21:1602 av Jörgen Grubb m.fl. (SD),

2020/21:3242 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 10 och

2020/21:3301 av Mats Nordberg (SD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (L)
Reservation 19 (M, KD)

12. Energieffektivisering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 14,

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 28,

2020/21:2724 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 40.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)
Reservation 22 (L)

13. Solenergi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 10,

2020/21:570 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C) yrkandena 1-3 och

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 23 (C)
Reservation 24 (V)

14. Vindkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 6 och 7,

2020/21:941 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:2722 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 3.

Reservation 25 (V)

15. Regeringens myndighetsstyrning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 26 (M, SD, KD)

16. Vissa övriga frågor om vattenkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 4-6,

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 28,

2020/21:2948 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 16,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 35,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 15 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 30 och 31.

Reservation 27 (M, KD)
Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (C)
Reservation 30 (L)

17. En nationell vätgasstrategi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 29,

2020/21:2079 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S) yrkande 1,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 36,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 20 och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 22.

18. Vissa övriga frågor om energigaser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 19, 23 och 24,

2020/21:732 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:982 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 20,

2020/21:3351 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 34 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 16, 17 och 20.

Reservation 31 (M)
Reservation 32 (SD)
Reservation 33 (C)
Reservation 34 (L)

19. Biodrivmedel och biobränslen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 14, 66 och 70,

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkandena 10, 12 och 16,

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 38, 39 och 41,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 10 och 12,

2020/21:3467 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 11 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 25.

Reservation 35 (M)
Reservation 36 (C)
Reservation 37 (KD)
Reservation 38 (L)

20. En strategi för kraft- och fjärrvärme

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 13,

2020/21:2722 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 2,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 37,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 17 och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 39 (M, SD, KD)

21. Vissa övriga värmefrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3351 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 35,

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 23 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 15, 38 och 39.

Reservation 40 (M)
Reservation 41 (KD)
Reservation 42 (L)

22. En färdplan för nästa generations kärnkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 11 i denna del,

2020/21:2626 av Mikael Damsgaard och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 3,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 32,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 43 (M, SD, KD)

23. Test- och demoanläggningar för nästa generations kärnkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2254 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) och

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 44 (M, SD)

24. Vissa övriga frågor om energiforskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 18 och 39,

2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 14 och 26,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 69 och 71,

2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 6,

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 2,

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 42 och 43,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13,

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 29 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 26.

Reservation 45 (M)
Reservation 46 (SD)
Reservation 47 (C)
Reservation 48 (KD)
Reservation 49 (L)

25. Vissa övriga frågor om energipolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 16 och 17,

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 25 och 26,

2020/21:700 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 42,

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkandena 8, 9, 14 och 26,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 11 och 14 samt

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 50 (M)
Reservation 51 (SD)
Reservation 52 (C)
Reservation 53 (V)
Reservation 54 (L)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-04
Debatt i kammaren: 2021-05-05
4

Beslut

Beslut: 2021-05-19
25 förslagspunkter

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål om en fossilfri elproduktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:2626 av Mikael Damsgaard och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 1,

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 32,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 28,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 4 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 27.

Reservation 1 (M, SD, KD, L)

2. En ny energikommission

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 33,

2020/21:3025 av Lars Püss m.fl. (M) och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 2 (SD, KD)

3. EU:s mål för förnybar energi 2030

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 3 (M, SD)

4. Energisystemet och näringslivets konkurrenskraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 4 (M, SD)

5. Vissa övriga frågor om energipolitikens inriktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:660 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3,

2020/21:663 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:701 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 18,

2020/21:996 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 1,

2020/21:2098 av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S),

2020/21:2176 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2020/21:2725 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP) yrkande 3,

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkandena 19 och 22,

2020/21:2948 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 15,

2020/21:3301 av Mats Nordberg (SD) yrkandena 1-3,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 19,

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 23 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 28.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)
Reservation 9 (L)
Reservation 10 (V)

6. Fortsatt drift av Ringhals 1

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:3301 av Mats Nordberg (SD) yrkande 4,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 31,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3 och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 11 (M, SD, KD)

7. Bestämmelser om nya kärnreaktorers tillåtlighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 12,

2020/21:976 av Betty Malmberg (M),

2020/21:2626 av Mikael Damsgaard och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 2,

2020/21:3242 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 3,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6 och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 12 (M, SD, KD, L)

8. Kärnkraftens ekonomiska förutsättningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 30 och

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 13 (M, SD)

9. Kärnkraft och standardisering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 14 (SD, KD)

10. Översyner, myndighetsuppdrag och internationellt arbete om kärnkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3242 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 1, 2, 4-8 och 12-18.

Reservation 15 (SD, L)
Reservation 16 (M, KD)

11. Vissa övriga frågor om kärnkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 7 och 11 i denna del,

2020/21:720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2020/21:946 av Betty Malmberg (M),

2020/21:972 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:996 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 2,

2020/21:1602 av Jörgen Grubb m.fl. (SD),

2020/21:3242 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 10 och

2020/21:3301 av Mats Nordberg (SD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (L)
Reservation 19 (M, KD)

12. Energieffektivisering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 14,

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 28,

2020/21:2724 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 40.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)
Reservation 22 (L)

13. Solenergi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 10,

2020/21:570 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C) yrkandena 1-3 och

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 23 (C)
Reservation 24 (V)

14. Vindkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 6 och 7,

2020/21:941 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:2722 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 3.

Reservation 25 (V)

15. Regeringens myndighetsstyrning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 26 (M, SD, KD)

16. Vissa övriga frågor om vattenkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 4-6,

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 28,

2020/21:2948 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 16,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 35,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 15 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 30 och 31.

Reservation 27 (M, KD)
Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (C)
Reservation 30 (L)

17. En nationell vätgasstrategi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 29,

2020/21:2079 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S) yrkande 1,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 36,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 20 och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 22.

18. Vissa övriga frågor om energigaser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 19, 23 och 24,

2020/21:732 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:982 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 20,

2020/21:3351 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 34 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 16, 17 och 20.

Reservation 31 (M)
Reservation 32 (SD)
Reservation 33 (C)
Reservation 34 (L)

19. Biodrivmedel och biobränslen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 14, 66 och 70,

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkandena 10, 12 och 16,

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 38, 39 och 41,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 10 och 12,

2020/21:3467 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 11 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 25.

Reservation 35 (M)
Reservation 36 (C)
Reservation 37 (KD)
Reservation 38 (L)

20. En strategi för kraft- och fjärrvärme

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 13,

2020/21:2722 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 2,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 37,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 17 och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 39 (M, SD, KD)

21. Vissa övriga värmefrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3351 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 35,

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 23 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 15, 38 och 39.

Reservation 40 (M)
Reservation 41 (KD)
Reservation 42 (L)

22. En färdplan för nästa generations kärnkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 11 i denna del,

2020/21:2626 av Mikael Damsgaard och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 3,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 32,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 och

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 43 (M, SD, KD)

23. Test- och demoanläggningar för nästa generations kärnkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2254 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) och

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 44 (M, SD)

24. Vissa övriga frågor om energiforskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 18 och 39,

2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 14 och 26,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 69 och 71,

2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 6,

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 2,

2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 42 och 43,

2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13,

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 29 och

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 26.

Reservation 45 (M)
Reservation 46 (SD)
Reservation 47 (C)
Reservation 48 (KD)
Reservation 49 (L)

25. Vissa övriga frågor om energipolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 16 och 17,

2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 25 och 26,

2020/21:700 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 42,

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkandena 8, 9, 14 och 26,

2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 11 och 14 samt

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 50 (M)
Reservation 51 (SD)
Reservation 52 (C)
Reservation 53 (V)
Reservation 54 (L)