En kommunal kulturskola för framtiden

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2018

Beslut

Statliga bidrag till framtidens kulturskola (KrU9)

Det ska bli tydligare vad statliga bidrag till kommunala kulturskolor ska bidra till. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nationellt mål för de statliga insatserna till kommunala kulturskolor.

Kommunala kulturskolor ger undervisning till barn och unga inom olika konst- och kulturområden. Kommuner kan få statliga bidrag för att utveckla sådan verksamhet. Regeringens förslag handlar om övergripande mål för de statliga bidragen till den kommunala kulturskolan. Målet för bidragen ska vara att bidra till att kulturskolorna erbjuder barn och unga undervisning av hög kvalitet. De ska också ge möjlighet till bredd och fördjupning i undervisningen och göra kulturskolorna tillgängliga för alla barn och unga oavsett elevernas olika förutsättningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-15
Trycklov: 2018-05-16
Reservationer 8
Betänkande 2017/18:KrU9

Statliga bidrag till framtidens kulturskola (KrU9)

Det ska bli tydligare vad statliga bidrag till kommunala kulturskolor ska bidra till. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nationellt mål för de statliga insatserna till kommunala kulturskolor.

Kommunala kulturskolor ger undervisning till barn och unga inom olika konst- och kulturområden. Kommuner kan få statliga bidrag för att utveckla sådan verksamhet. Regeringens förslag handlar om övergripande mål för de statliga bidragen till den kommunala kulturskolan. Målet för bidragen ska vara att bidra till att kulturskolorna erbjuder barn och unga undervisning av hög kvalitet. De ska också ge möjlighet till bredd och fördjupning i undervisningen och göra kulturskolorna tillgängliga för alla barn och unga oavsett elevernas olika förutsättningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-22
Debatt i kammaren: 2018-05-23
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
7 förslagspunkter, 2 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationellt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om nationellt mål för statliga insatser till stöd för den kommunala kulturskolan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:164 och avslår motionerna

2017/18:4080 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:4120 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 73 0 10
SD 0 33 0 9
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 152 143 0 54


2. Statens insatser för att nå det nationella målet för den kommunala kulturskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4120 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, KD)

3. En sammanhållen struktur för statens insatser för den kommunala kulturskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4081 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V).

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 277 18 0 54


4. Bidrag och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4080 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 257 38 0 54


5. Nationellt kulturskolecentrum och Kulturskolerådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4080 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2017/18:4120 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, KD) yrkande 3.

Reservation 5 (M, C, KD)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 73 0 10
SD 0 1 31 10
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 0 5 3
Totalt 152 106 36 55


6. Samarbete med övriga aktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4120 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, KD) yrkande 4.

Reservation 7 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 73 0 10
SD 32 0 0 10
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 0 13 0 3
- 4 1 0 3
Totalt 187 106 0 56


7. Ansvarsfördelning mellan kulturskolan och den obligatoriska skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4080 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 8 (SD)