Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2021

Beslut

Sänkta avgifter vid återköp och flytt av vissa livförsäkringar (FiU16)

Avgiften sänks vid återköp och flytt av individuella livförsäkringar som är fond- och depåförsäkringar. Riksdagen sa ja till regeringen förslag.

Det innebär att försäkringsföretag i dessa fall bara får ta ut avgift för den direkta kostnaden för administrationen av återköpet eller flytten till ett annat försäkringsföretag. Syftet är att effektivisera rätten till återköp och flytt av individuella livförsäkringar som är fond- och depåförsäkringar.

Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2021 och omfattar försäkringsavtal som har ingåtts från och med den 1 juli 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen avslag på motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-01-14, 2021-01-28, 2021-02-02

Sänkta avgifter vid återköp och flytt av vissa livförsäkringar (FiU16)

Avgiften ska sänkas vid återköp och flytt av individuella livförsäkringar som är fond- och depåförsäkringar. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringen förslag.

Förslaget innebär att försäkringsföretag i dessa fall bara får ta ut avgift för den direkta kostnaden för administrationen av återköpet eller flytten till ett annat försäkringsföretag. Syftet är att effektivisera rätten till återköp och flytt av individuella livförsäkringar som är fond- och depåförsäkringar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 april 2021 och omfatta försäkringsavtal som har ingåtts från och med den 1 juli 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.