Protokoll 2020/21:79 Onsdagen den 10 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:79

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 20 januari justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation

2020/21:

379
Till riksdagen
Interpellation 2020/21:379 Länsstyrelsernas hantering av bygglovsprocesser
av Larry Söder (KD)
Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 11 mars 2021.
Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.
Stockholm den 8 februari 2021
Finansdepartementet
Märta Stenevi (MP)
Enligt uppdrag
Johan Ndure
Departementsråd
Interpellation

2020/21:

396
Till riksdagen
Interpellation 2020/21:396 Företagens tilltro till rättsstaten  
av Hannes Hervieu (C)
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 23 februari 2021.
Skälet till dröjsmålet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.