Onsdag den 10 februari 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:79

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2020/21:79

Onsdagen den 10 februari 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 20 januari

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2020/21:379 av Larry Söder (KD)
Länsstyrelsernas hantering av bygglovsprocesser

3

2020/21:396 av Hannes Hervieu (C)
Företagens tilltro till rättsstaten

4

2020/21:400 av Jon Thorbjörnson (V)
Adoptioner från Chile

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5

2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt

FiU

EU-dokument

6

COM(2021)

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.