Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU27

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Justering 14 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-05, 2022-05-19