Protokoll 2021/22:135 Tisdagen den 21 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:135

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 31 maj justerades.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2021/22:FPM102 Planen REpowerEU samt meddelande om el- och gasmarknaden

COM(2022)

221, JOIN(2022)

23, COM(2022)

222, COM(2022)

240, COM(2022) 236, COM(2022) 230

till näringsutskotte

t

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Motioner
2021/22:4768 och 4769 till finansutskottet

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:
Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden
2021/22:MJU31 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.