Måndag den 20 juni 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-06-20

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Måndagen den 20 juni 2022

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

27

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU15

 

 

 

Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

 

 

 

1

Mats Green (M)

6

 

 

2

Magnus Persson (SD)

4

 

 

3

Ciczie Weidby (V)

6

 

 

4

Michael Anefur (KD)

6

 

 

5

Serkan Köse (S)

8

 

 

6

Alireza Akhondi (C)

10

 

 

7

Roger Haddad (L)

6

 

 

8

Leila Ali-Elmi (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.52

0.52

28

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU14

 

 

 

Genomförande av balansdirektivet

 

 

 

1

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

 

 

2

Michael Anefur (KD)

8

 

 

3

Patrik Björck (S)

10

 

 

4

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

8

 

 

5

Ciczie Weidby (V)

3

 

 

6

Malin Danielsson (L)

6

 

 

7

Annika Hirvonen (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.47

1.39

29

Socialutskottets betänkande SoU35

 

 

 

Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

 

 

 

1

Ulrika Heindorff (M)

6

 

 

2

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

6

 

 

3

Christina Höj Larsen (V)

6

 

 

4

Pia Steensland (KD)

6

 

 

5

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

6

Mikael Dahlqvist (S)

8

 

 

7

Sofia Nilsson (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.44

2.23

30

Utbildningsutskottets betänkande UbU27

 

 

 

Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

 

 

 

1

Lars Hjälmered (M)

6

 

 

2

Jörgen Grubb (SD)

8

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

8

 

 

4

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

5

Linus Sköld (S)

8

 

 

6

Emma Berginger (MP)

8

 

 

7

Caroline Helmersson Olsson (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.50

3.13

31

Trafikutskottets betänkande TU19

 

 

 

Trafiksäkerhet

 

 

 

1

Richard Herrey (M)

8

 

 

2

Patrik Jönsson (SD)

8

 

 

3

Mikael Larsson (C)

8

 

 

4

Jessica Thunander (V)

8

 

 

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

6

Helena Gellerman (L)

8

 

 

7

Emma Berginger (MP)

8

 

 

8

Karin Engdahl (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

4.17

32

Justitieutskottets betänkande JuU33

 

 

 

Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

 

 

 

1

Ellen Juntti (M)

6

 

 

2

Pontus Andersson (SD)

6

 

 

3

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

4

Gustaf Lantz (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.24

4.41

33

Justitieutskottets betänkande JuU34

 

 

 

Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

 

 

 

1

Louise Meijer (M)

6

 

 

2

Pontus Andersson (SD)

6

 

 

3

Gudrun Nordborg (V)

6

 

 

4

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

5

Ibrahim Baylan (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.30

5.11

34

Justitieutskottets betänkande JuU41

 

 

 

Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

 

 

 

1

Maria Strömkvist (S)

8

 

 

2

Louise Meijer (M)

8

 

 

3

Katja Nyberg (SD)

8

 

 

4

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

5

Ingemar Kihlström (KD)

8

 

 

6

Juno Blom (L)

8

 

 

7

Gudrun Nordborg (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.56

6.07

35

Justitieutskottets betänkande JuU42

 

 

 

Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

 

 

 

1

Carina Ödebrink (S)

8

 

 

2

Ellen Juntti (M)

6

 

 

3

Katja Nyberg (SD)

6

 

 

4

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

5

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

6

Gudrun Nordborg (V)

6

 

 

7

Juno Blom (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.44

6.51

36

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU31

 

 

 

Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

 

 

 

1

Maria Malmer Stenergard (M)

6

 

 

2

Rikard Larsson (S)

6

 

 

3

Ludvig Aspling (SD)

6

 

 

4

Tony Haddou (V)

6

 

 

5

Hans Eklind (KD)

6

 

 

6

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

7

Jonny Cato (C)

6

 

 

8

Robert Hannah (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.50

7.41

 

Totalt anmäld tid 7 tim. 41 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.