Måndag den 20 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:134

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:134

Måndagen den 20 juni 2022

Kl.

10.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 30 maj

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2

2021/22:269 Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 juni

FiU

3

2021/22:270 Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 juni

FiU

Framställning

4

2021/22:RS7

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.