Dokument & lagar (12 716 träffar)

Betänkande 2020/21:SfU26


Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Utskottsmöte 2020/21:35 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:35 Datum och tid: 2021-05-06 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Information från Migrationsverket Generaldirektör Mikael Ribbenvik informerar om arbetet med identitetsfrågor

2021-05-06 10:30:00

Betänkande 2020/21:SfU28


Beredning: 2021-05-25 Justering: 2021-06-15 Debatt: 2021-06-22 Beslut: 2021-06-22

Yttrande 2020/21:SfU6y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2020/21:SfU6y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att uppmana övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under

2021-05-05

Yttrande 2020/21:SfU6y (pdf, 125 kB)

Utskottsmöte 2020/21:34 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:34 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Inf ormation från Finansdepartementet Statssekreterare Emma Lennartsson informerar om bidragsbrottslagen 2. Justering

2021-05-04 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:33 Torsdag 2021-04-29 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:33 Datum och tid: 2021-04-29 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Justering av protokoll Protokoll nr 32 2. Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 SfU6y Justering

2021-04-29 10:30:00

Proposition 2020/21:191

Ändrade regler i utlänningslagen Regeringens proposition 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen Prop. 2020/21:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2021 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2020/21:SfU28
Sista motionsdag: 2021-05-14

Proposition 2020/21:191 (pdf, 2646 kB)

Motion 2020/21:4030 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:4030 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I propositionen föreslås ändringar i lagen 2017:353 om uppehållstillstånd för studerande


Utskottsberedning: 2020/21:SfU27

Motion 2020/21:4030 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4030 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 79 kB)

Omröstning 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 9 Socialförsäkringsfrågor Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3

2021-04-28

Omröstning 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 8 Socialförsäkringsfrågor Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD, C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD

2021-04-28

Omröstning 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 10 Socialförsäkringsfrågor Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 0 5 0 26 V 0 0 4 23 KD 0 0

2021-04-28

Omröstning 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 7 Socialförsäkringsfrågor Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 0 0

2021-04-28

Motion 2020/21:4027 av Jonny Cato m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:4027 av Jonny Cato m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Centerpartiet ställde sig bakom den så kallade gymnasielagen 2018 för att ge vissa unga


Utskottsberedning: 2020/21:SfU27

Motion 2020/21:4027 av Jonny Cato m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:4027 av Jonny Cato m.fl. (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:4025 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4025 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp åtgärder för en begriplig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp åtgärder för en begriplig sjukförsäkring. Motivering Regeringen


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:4025 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4025 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:4022 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4022 av Hans Eklind m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp åtgärder för en begriplig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa upp på vilka grunder beslut fattas av Försäkringskassan


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:4022 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4022 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:4018 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4018 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD med anledning av prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp åtgärder för en begriplig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att ett år efter implementering


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:4018 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:4018 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:4014 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4014 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att de åtgärder som


Utskottsberedning: 2020/21:SfU27

Motion 2020/21:4014 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:4014 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Motion 2020/21:4013 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4013 av Ida Gabrielsson m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp åtgärder för en begriplig sjukförsäkring 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de föreslagna förändringarna bör träda i kraft snarast möjligt och tillkännager


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:4013 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:4013 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Motion 2020/21:4006 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4006 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M, KD med anledning av prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I Sverige har tidigare funnits en bred uppslutning kring den reglerade


Utskottsberedning: 2020/21:SfU27

Motion 2020/21:4006 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4006 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) (pdf, 77 kB)

Utskottsmöte 2020/21:32 Torsdag 2021-04-22 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:32 Datum och tid: 2021-04-22 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Information av Socialdepartementet Statsrådet Ardalan Shekarabi informerar om aviserade förändringar i sjukförsäkringen

2021-04-22 10:30:00