Dokument & lagar (69 356 träffar)

Betänkande 2020/21:CU25


Justering: 2021-05-18 Debatt: 2021-05-26 Beslut: 2021-05-26

Betänkande 2021/22:FiU9


Betänkande 2020/21:SkU11

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 7
Justering: 2021-05-04 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:SkU11 (pdf, 1262 kB)

Betänkande 2020/21:SfU26

Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utvidgning av bidragsbrottslagen och tillkännager detta för regeringen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:SfU26 (pdf, 114 kB)

Betänkande 2020/21:SfU24

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 9
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:SfU24 (pdf, 784 kB)

Betänkande 2020/21:SfU23

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:SfU23 (pdf, 586 kB)

Betänkande 2020/21:SfU22

Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkandet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:SfU22 (pdf, 795 kB)

Betänkande 2020/21:SfU19

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:SfU19 (pdf, 384 kB)

Betänkande 2021/22:NU8


Beredning: 2021-09-23 Justering: 2021-10-14

Betänkande 2021/22:NU6


Beredning: 2021-09-23 Justering: 2021-10-14

Betänkande 2021/22:CU3


Betänkande 2020/21:SkU24

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2021-05-04 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:SkU24 (pdf, 2682 kB)

Betänkande 2020/21:UU14

Riksdagen lägger redogörelse 2020/21:RS3 till handlingarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-06-03 Beslut: 2021-06-03

Betänkande 2020/21:UU14 (pdf, 106 kB)

Betänkande 2020/21:SoU29

Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att se över frågan om att bredda Allmänna arvsfondens uppdrag till att även kunna ge stöd till stiftelser och organisationer som erbjuder bostäder till hemlösa. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Justering: 2021-05-04 Debatt: 2021-05-20 Beslut: 2021-05-20

Betänkande 2020/21:SoU29 (pdf, 1253 kB)

Betänkande 2020/21:KrU9

Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 11
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-20 Beslut: 2021-05-20

Betänkande 2020/21:KrU9 (pdf, 332 kB)