En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU19

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2018

Nästa händelse: Justering 24 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-31
Betänkande 2017/18:NU19
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-04
Debatt i kammaren: 2018-06-05
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07