Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (760 träffar)

EU-nämndens uppteckning 2016/17:4

§ 1  Miljö Statsrådet Isabella Lövin Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 20 juni 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 11–12 juli 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 30 september 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: EU-nämnden börjar

2016-09-29

EU-nämndens uppteckning 2016/17:3

§ 1  Konkurrenskraft – inre marknad och industri Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft – inre marknad och industri den 26-27 maj 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 17-18 juli 2016 Information och samråd inför möte

2016-09-23

EU-nämndens uppteckning 2016/17:2

§ 1  Allmänna frågor Statssekreterare Oscar Stenström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 24 juni 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 25 juli 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 20 september 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN:8 EU-nämnden

2016-09-16

EU-nämndens uppteckning 2016/17:1

§ 1  Informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna Statsminister Stefan Löfven Information inför informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna den 16 september 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar EU-nämnden välkommen åter efter sommaren. Det här första mötet för hösten är ett samråd

2016-09-15

EU-nämndens uppteckning 2015/16:55

§ 1  Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström (deltar per telefon) Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 18 juli 2016 Anf.  1  BÖRJE VESTLUND (S): Skälet till att jag sitter i ordförandestolen vid dagens telefonsammanträde är att den som leder mötet måste

2016-07-18

EU-nämndens uppteckning 2015/16:54

§ 1  Utrikes frågor (gemensamt sammanträde med utrikesutskottet) Kabinettssekreterare Annika Söder Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 20 juni 2016 Information inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 18 juli 2016 Anf.  1  Utrikesutskottets ordförande

2016-07-15

EU-nämndens uppteckning 2015/16:53

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 17 juni 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 12 juli 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God

2016-07-08

EU-nämndens uppteckning 2015/16:52

§ 1  Återrapportering från Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 28 juni 2016 samt från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 29 juni 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God eftermiddag! Riksdagens EU-nämnd sammanträder, och vi har i dag statsministern

2016-06-30

EU-nämndens uppteckning 2015/16:51

§ 1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 28 juni 2016 Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 29 juni 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God morgon! EU-nämnden inleder sitt sammanträde där det i dag handlar

2016-06-28

EU-nämndens uppteckning 2015/16:50

§ 1  Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 17 maj 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 31 maj 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 27–28 juni 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Vi

2016-06-22

EU-nämndens uppteckning 2015/16:49

§ 1  Val av ordförande EU-nämnden behandlade under denna paragraf val av ordförande. Inga uppteckningar gjordes. § 2  Information om skyddsvärd EU-information EU-nämnden fick under denna paragraf information från riksdagens juridiska enhet och UD om EU:s tillsyn av Sveriges hantering av skyddsvärd EU-information. Inga

2016-06-17

EU-nämndens uppteckning 2015/16:48

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 25 maj 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 17 juni 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Vi

2016-06-15

EU-nämndens uppteckning 2015/16:47

§ 1  Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 7 mars 2016 Återrapport från informellt ministermöte

2016-06-10

EU-nämndens uppteckning 2015/16:46

§ 1  Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 20 maj 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 9–10 juni 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God

2016-06-03

EU-nämndens uppteckning 2015/16:45

§ 1  Information från UD Information från Utrikesdepartementets rättssekretariat om sank­tioner Inga uppteckningar gjordes. § 2  Utbildning, ungdom, kultur och idrott (utbildning) Utbildningsminister Gustav Fridolin Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utbildning, ungdom och kultur den 24

2016-05-27

EU-nämndens uppteckning 2015/16:44

§ 1  Allmänna frågor Statssekreterare Hans Dahlgren Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 15 mars 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 12 april 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 24 maj 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God

2016-05-20

EU-nämndens uppteckning 2015/16:43

§ 1  Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 11 april 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 17 maj 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Välkommen hit, landsbygdsministern med medarbetare!

2016-05-13

EU-nämndens uppteckning 2015/16:42

§ 1  Utrikes frågor – handel Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – handel den 15 december 2015 Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – handel den 19 december 2015 Återrapport från informellt ministermöte

2016-05-04

EU-nämndens uppteckning 2015/16:41

§ 1  Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 EU-nämnden behandlade under denna paragraf frågor om verksam­heten i Europeiska unionen under 2015. Inga uppteckningar gjordes.

2016-04-27

EU-nämndens uppteckning 2015/16:40

§ 1  Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 21 april 2016l Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Välkomna hit till extramötet! Vi har som sagt behandlat den här frågan i fredags. Ni har

2016-04-19