Dokument & lagar (769 träffar)

EU-nämndens uppteckning 2016/17:15

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 november 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 6 december 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God

2016-12-02

EU-nämndens uppteckning 2016/17:14

§ 1  Utrikes frågor – utveckling Statsrådet Isabella Lövin Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – utveckling den 12 maj 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 12 september 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – utveckling

2016-11-25

EU-nämndens uppteckning 2016/17:12

§ 1  Allmänna frågor Statsrådet Ann Linde Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 15 november 2016 Anf.  1  MARIE GRANLUND (S): Jag hälsar alla välkomna till mötet. Jag kommer att leda det bland annat av den anledningen att jag befinner mig i Stockholm medan en

2016-11-15

EU-nämndens uppteckning 2016/17:11

§ 1  Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 17 oktober 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 14 november 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar god morgon till utrikesminister

2016-11-11

EU-nämndens uppteckning 2016/17:10

§ 1  Utrikes frågor – handel Statsrådet Ann Linde Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – handel den 18 oktober 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – handel den 11 november 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: I dag ska vi ha information

2016-11-10

EU-nämndens uppteckning 2016/17:9

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 11 oktober 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 november 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan

2016-11-04

EU-nämndens uppteckning 2016/17:8

§ 1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 20–21 oktober 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God eftermiddag! Då har EU-nämnden samlats för sammanträde. I dag har vi information och samråd inför Europeiska rådet, och det är statsministern som besöker

2016-10-19

EU-nämndens uppteckning 2016/17:6

§ 1  Utrikes frågor – h andel Statsrådet Ann Linde Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – handel den 13 maj 2016 Återrapport från informellt möte i rådet den 23 september 2016 Information och samråd inför extra möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor – handel den

2016-10-14

EU-nämndens uppteckning 2016/17:5

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Per Bolund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 12 juli 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 9–10 september 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och

2016-10-07

EU-nämndens uppteckning 2016/17:4

§ 1  Miljö Statsrådet Isabella Lövin Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 20 juni 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 11–12 juli 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 30 september 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: EU-nämnden börjar

2016-09-29

EU-nämndens uppteckning 2016/17:3

§ 1  Konkurrenskraft – inre marknad och industri Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft – inre marknad och industri den 26-27 maj 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 17-18 juli 2016 Information och samråd inför möte

2016-09-23

EU-nämndens uppteckning 2016/17:2

§ 1  Allmänna frågor Statssekreterare Oscar Stenström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 24 juni 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 25 juli 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 20 september 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN:8 EU-nämnden

2016-09-16

EU-nämndens uppteckning 2016/17:1

§ 1  Informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna Statsminister Stefan Löfven Information inför informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna den 16 september 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar EU-nämnden välkommen åter efter sommaren. Det här första mötet för hösten är ett samråd

2016-09-15

EU-nämndens uppteckning 2015/16:55

§ 1  Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström (deltar per telefon) Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 18 juli 2016 Anf.  1  BÖRJE VESTLUND (S): Skälet till att jag sitter i ordförandestolen vid dagens telefonsammanträde är att den som leder mötet måste

2016-07-18

EU-nämndens uppteckning 2015/16:54

§ 1  Utrikes frågor (gemensamt sammanträde med utrikesutskottet) Kabinettssekreterare Annika Söder Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 20 juni 2016 Information inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 18 juli 2016 Anf.  1  Utrikesutskottets ordförande

2016-07-15

EU-nämndens uppteckning 2015/16:53

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 17 juni 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 12 juli 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God

2016-07-08

EU-nämndens uppteckning 2015/16:52

§ 1  Återrapportering från Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 28 juni 2016 samt från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 29 juni 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God eftermiddag! Riksdagens EU-nämnd sammanträder, och vi har i dag statsministern

2016-06-30

EU-nämndens uppteckning 2015/16:51

§ 1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 28 juni 2016 Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 29 juni 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God morgon! EU-nämnden inleder sitt sammanträde där det i dag handlar

2016-06-28

EU-nämndens uppteckning 2015/16:50

§ 1  Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 17 maj 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 31 maj 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 27–28 juni 2016 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Vi

2016-06-22

EU-nämndens uppteckning 2015/16:49

§ 1  Val av ordförande EU-nämnden behandlade under denna paragraf val av ordförande. Inga uppteckningar gjordes. § 2  Information om skyddsvärd EU-information EU-nämnden fick under denna paragraf information från riksdagens juridiska enhet och UD om EU:s tillsyn av Sveriges hantering av skyddsvärd EU-information. Inga

2016-06-17